BUREAU HOFKES STAKEHOLDER MANAGEMENT &  RESEARCH

Stakeholder-reputatieonderzoek: Bij Bureau Hofkes (BHRM) zijn wij relatiebouwers. Met onze beproefde Methode Hofkes® helpen wij ook jouw organisatie met de blik van buiten naar binnen. Onze klanten krijgen inzicht in de kwaliteit van hun stakeholder-netwerken. Door middel van heldere feedback weten onze opdrachtgevers hoe hun relaties en klanten tegen hen aankijken, wat daarbij hun kansen zijn (voor de toekomst) en wat zij nog kunnen verbeteren.

Zo helpen wij met onze stakeholder-reputatie-analyse  organisaties van binnenuit te bouwen aan een sterk stakeholdernetwerk. Want, dat maakt organisaties succesvoller, robuuster en beter voorbereid op de toekomst. Daar geloven wij in!

– Hoe zo’n stakeholder- reputatieonderzoek in z’n werk gaat lees je hier:

– Best Practice, lees hier hoe de Port of Amsterdam de samenwerking met Bureau Hofkes ervaren heeft:

15 jaar Stakeholder reputatie onderzoek & goed bestuur– Bureau Hofkes (BHRM) is sinds 2006 gespecialiseerd in stakeholder reputatie onderzoek en stakeholdermanagement op strategisch niveau. Wij gebruiken ons eigen Stakeholdermodel Methode Hofkes® voor Toekomstbestendig Besturen.

Zo helpen wij ook jullie organisatie met een vitaal stakeholder netwerk.

Ervaringen van onze klanten

“Het stakeholder-reputatieonderzoek van Bureau Hofkes heeft ons veel gebracht. Hoe je naar jezelf kijkt en hoe de buitenwereld tegen je aan kijkt, kan verschillend zijn. Het is waardevol om daar inzicht in te krijgen. Mede door hun analyse en adviezen hebben we een belangrijks strategische stap gemaakt in relatie tot de energietransitie.”

“De Methode Hofkes helpt ons om vanuit het perspectief van de ouders, kinderen en onderwijspartners het draagvlak voor onze onderwijsmethode inzichtelijk te maken. Voor de onderwijsinspectie betekent het stakeholderonderzoek van Hofkes een extra plus voor de indicator ‘verantwoording en dialoog“.

Wat wij doen

Stakeholder reputatie onderzoek

Stakeholder-reputatie onderzoek biedt organisaties een totaal inzicht in de relatie met klanten, overheden, partners, (toekomstige) werknemers, financierders. maatschappelijke organisaties etc. Dit leidt tot belangrijke stuurinformatie voor een sterkere verbinding en beter communiceren op strategisch niveau.

Stakeholder dialoog en Meet-Up’s

Bureau Hofkes begeleidt organisaties bij het opzetten van een professionele stakeholderdialoog met Stakeholder Meet Up’s. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre partners aansluiten bij de strategie van de organisatie. Het resultaat is een toekomstbestendig  stakeholder netwerk en een professionele organisatie governance.

Lezing stakeholdermanagement-lezing

Stakeholders management en Toekomstbestendig Besturen

Goed bestuur, duurzaamheid en het stakeholdermodel gaan hand-in-hand. Mildred Hofkes, oprichter van Bureau Hofkes, inspireert met de do’s & don’ts van stakeholdermanagement in relatie tot governance. Zij deelt haar 15 jaar onderzoekservaring in vrijwel elke sector. Na afloop ontvangt de organisatie een uitgewerkte stakeholder management strategie.

Nieuws

Optimist

Mildreds zoektocht naar Goed bestuur

Al in 2006 richtte Mildred Hofkes haar eigen bureau op, gespecialiseerd…
Interview Kennemer Business

Mildred Hofkes te gast bij Kennemer Business Zakennetwerk

“Primair winstgedreven bedrijven hebben geen bestaansrecht…
LIVE INTERVIEW MET MILDRED HOFKES DOOR PAUL VAN LIEMPT

LIVE interview met Mildred Hofkes door Paul van Liempt

Over leiderschap & richting, in de reeks Corona-KeukenCast Nu…

Wat is het verschil tussen stakeholder management en reputatie management?

Stakeholdermanagement is een (actueel) besturingsmodel dat goed past bij bedrijven die  gericht zijn op samenwerken binnen een netwerk. Moderne bedrijven richten zich niet alleen op financiele waarde, maar (vooral) ook op maatschappelijk impact en ecologische waarde. Dat doe je vooral in samenwerking met elkaar. Door actief in verbinding te treden met je partners ‘ontvangers’ (stap 1 figuur links) en deze input te verwerken in je eigen bedrijfsstrategie (stap 2) werken organisaties aan een sterk stakeholdernetwerk met draagvlak en partnerships (stap 3). De reputatie van de organisatie is sterk en bestendig.

Reputatie – Imago management is een (verouderd) model dat gaat over het bewust positief proberen te beïnvloeden van je imago/reputatie bij de buitenwereld. ‘Green-washing‘, ‘window-dressing‘ en het ‘mooier maken dan het is‘ zijn termen die hierbij passen. Steeds meer (jonge) mensen prikken door deze verouderde methode heen.

Reputatieverbetering in de praktijk

De drie stappen van stakeholdermanagement in de praktijk volgens de Methode Hofkes®. Doel is het creëren van duurzame partnerschappen, draagvlak en wederkerigheid.

Voorbeelden Bureau Hofkes

Professioneel stakeholderbeleid voor Port of Amsterdam

Sinds 2015 werkt Bureau Hofkes samen met Port of Amsterdam aan een succesvol stakeholderbeleid. Hierdoor heeft Port of Amsterdam belangrijke strategische stappen gezet: deze intensievere samenwerking met al hun stakeholders heeft geleid tot een voortrekkers rol binnen de energietransitie.

Stakeholder dialoog bij MBO-Amersfoort

Actieve stakeholder dialoog onderwijsinstelling MBO Amersfoort

Bureau Hofkes heeft ruime ervaring binnen het onderwijs met stakeholderonderzoek. Zo treedt onderwijsinstelling MBO Amersfoort op advies van Bureau Hofkes actief in verbinding met haar stakeholders: meer dialoog en en meer samenwerking door Stakeholder Meet up’s Benieuwd hoe deze samenwerking vorm krijgt?

Stakeholder reputatieonderzoek Gemeente Haarlem

Stakeholder reputatieonderzoek gemeente Haarlem

Stakeholder-reputatieonderzoek Haarlem- In opdracht van de Gemeente Haarlem is Bureau Hofkes begin 2018 van start gegaan met de eerste meting (0-meting). Doel is om een professioneel stakeholderbeleid op te zetten, gericht op stakeholderparticipatie.

Onze klanten