BUREAU HOFKES STAKEHOLDER MANAGEMENT &  RESEARCH

Stakeholder management: Juist in deze tijd is het onderhouden van een vitaal stakeholder netwerk van essentieel belang.  Investeren in goede stakeholder-relaties levert organisaties direct voordeel op: meer verbinding en interactie, meer co-creatie en tweezijdigheid en betere vormen van samenwerken gericht op duurzaamheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Stakeholder onderzoek en goed bestuur– Bureau Hofkes (BHRM) is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in strategisch stakeholderonderzoek, succesvol stakeholderbeleid en reputatiemanagement. Wij gebruiken ons eigen Stakeholdermodel Methode Hofkes® voor Goed Bestuur/Future Proof Governance om ook uw organisatie te helpen met een vitaal stakeholder netwerk .

Ervaringen van onze klanten

“Het stakeholder-reputatieonderzoek van Bureau Hofkes heeft ons veel gebracht. Hoe je naar jezelf kijkt en hoe de buitenwereld tegen je aan kijkt, kan verschillend zijn. Het is waardevol om daar inzicht in te krijgen. Mede door hun analyse en adviezen hebben we een belangrijks strategische stap gemaakt in relatie tot de energietransitie.”

“De Methode Hofkes helpt ons om vanuit het perspectief van de ouders, kinderen en onderwijspartners inzichtelijk te maken dat er veel draagvlak is voor onzevernieuwende onderwijsmethode. Voor de inspectie betekent het stakeholderonderzoek van Hofkes een extra plus voor de indicator ‘verantwoording en dialoog“.

Wat wij doen

Stakeholder reputatie onderzoek

Stakeholder-reputatie onderzoek biedt organisaties een totaal inzicht in de relatie met klanten, overheden, partners, (toekomstige) werknemers, financierders. maatschappelijke organisaties etc. Dit leidt tot belangrijke stuurinformatie voor een sterkere verbinding en beter communiceren op strategisch niveau.

Stakeholder dialoog en Meet-Up’s

Bureau Hofkes begeleidt organisaties bij het opzetten van een professionele stakeholderdialoog met Stakeholder Meet Up’s. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre partners aansluiten bij de strategie van de organisatie. Het resultaat is een toekomstbestendig  stakeholder netwerk en een professionele organisatie governance.

Lezing stakeholdermanagement-lezing

Stakeholders management en goed bestuur

Goed bestuur, duurzaamheid en het stakeholdermodel gaan hand-in-hand. Mildred Hofkes, oprichter van Bureau Hofkes, inspireert met de do’s & don’ts van stakeholdermanagement in relatie tot governance. Zij deelt haar 15 jaar onderzoekservaring in vrijwel elke sector. Na afloop ontvangt de organisatie een uitgewerkte stakeholder management strategie.

Nieuws

Interview Kennemer Business

Mildred Hofkes te gast bij Kennemer Business Zakennetwerk

“Primair winstgedreven bedrijven hebben geen bestaansrecht…
LIVE INTERVIEW MET MILDRED HOFKES DOOR PAUL VAN LIEMPT

LIVE interview met Mildred Hofkes door Paul van Liempt

Over leiderschap & richting, in de reeks Corona-KeukenCast Nu…
The Optimist

Bureau Hofkes gasthoofdredacteur themanummer van The Optimist

Het toonaangevende tijdschrift The Optimist publiceert op 19…

Wat is het verschil tussen stakeholder management en reputatie management?

Stakeholdermanagement is een (nieuw) model dat goed past bij bedrijven die een brede focus hebben. Zij richten zich niet alleen op financiele waarde, maar (vooral) ook op maatschappelijk impact en ecologische waarde. Door actief in verbinding te treden met hun ‘ontvangers’ (stap 1 figuur links) en deze input te verwerken in hun eigen bedrijfsstrategie (stap 2) werken zij aan een sterk stakeholdernetwerk van draagvlak en partnerships (stap 3). Hun reputatie is sterk en bestendig.

Reputatiemanagement is een (verouderd) model dat gaat over het bewust positief proberen te beïnvloeden van je imago/reputatie bij de buitenwereld.

Reputatieverbetering in de praktijk

De drie stappen van reputatieverbetering in de praktijk volgens de Methode Hofkes® zijn gericht op het creëren van duurzame partnerschappen met de stakeholders vanuit wederkerigheid.

Voorbeelden Bureau Hofkes

Professioneel stakeholderbeleid voor Port of Amsterdam

Sinds 2015 werkt Bureau Hofkes samen met Port of Amsterdam aan een succesvol stakeholderbeleid. Hierdoor heeft Port of Amsterdam belangrijke strategische stappen gezet: deze intensievere samenwerking met al hun stakeholders heeft geleid tot een voortrekkers rol binnen de energietransitie.

Stakeholder dialoog bij MBO-Amersfoort

Actieve stakeholder dialoog onderwijsinstelling MBO Amersfoort

Bureau Hofkes heeft ruime ervaring binnen het onderwijs met stakeholderonderzoek. Zo treedt onderwijsinstelling MBO Amersfoort op advies van Bureau Hofkes actief in verbinding met haar stakeholders: meer dialoog en en meer samenwerking door Stakeholder Meet up’s Benieuwd hoe deze samenwerking vorm krijgt?

Stakeholder reputatieonderzoek Gemeente Haarlem

Stakeholder reputatieonderzoek gemeente Haarlem

Stakeholder-reputatieonderzoek Haarlem- In opdracht van de Gemeente Haarlem is Bureau Hofkes begin 2018 van start gegaan met de eerste meting (0-meting). Doel is om een professioneel stakeholderbeleid op te zetten, gericht op stakeholderparticipatie.

Onze klanten