Toekomstbestendigheid in onderwijs, hoe laat je dat zien?

Meten is weten: Bureau Hofkes heeft in 2019 voor MBO-Amersfoort een strategisch stakeholderonderzoek uitgevoerd onder 130 stakeholders.

Het stakeholderdraagvlak brengen we in kaart met de Methode Hofkes.De onderzoeksresultaten hebben we voor MBO Amersfoort overzichtelijk samengevoegd in onderstaande BHRM StakeholderScoreCard.

“Bureau Hofkes heeft met het kwalitatieve reputatieonderzoek de strategische koers van MBO Amersfoort verder in stelling gebracht. De wederkerigheid in het onderzoek heeft een goed inzicht opgeleverd in wat onze stakeholders verwachten van goed MBO Onderwijs.

De Methode Hofkes gaat verder dan sec het toetsen van je eigen koers, maar draagt bij aan in- en extern gedragen resultaten. Ze hebben gedegen onderzoekskennis, schromen niet een kritische vraag te stellen en kunnen hun adviezen goed vertalen naar de dagelijkse praktijk.”

De vraag van MBO Amersfoort

Bureau Hofkes voerde in 2019 een strategisch stakeholderonderzoek uit voor MBO-Amersfoort, een innovatieve onderwijsinstelling in het midden van het land. MBO Amersfoort loopt voorop in praktijkonderwijs en onderhoudt een breed stakeholdernetwerk van bedrijven en instellingen waar hun studenten stage lopen en ervaring opdoen. MBO Amersfoort wilde weten of hun innovatieve onderwijsmethode voldoende draagvlak heeft bij deze bedrijven en samenwerkingspartners. Het BHRM stakeholder-onderzoek gaf hen ruimschoots antwoord op die vraag.

Hoe nu verder?

De reputatiescore van MBO Amersfoort op de BHRM Reputatiebarometer® is goed tot uitstekend. Bij de stakeholders is er echter behoefte aan nog meer dialoog en samenwerking op actuele en relevante thema’s. De innovatieve onderwijsinstelling geeft daar gehoor aan met stakeholder meet ups, georganiseerd vanuit de scholen en hun medewerkers. Zij zoeken actief het gesprek op op het thema ‘De ontwikkeling van onze studenten naar ondernemende, zelfbewuste burgers en werknemers’.

Mbo Amersfoort ontwikkelt onder leiding van Bureau Hofkes een succesvol stakeholderbeleid. 

Klik hier voor een succesvol voorbeeld bij Port of Amsterdam

Meer informatie?

Wilt u voor uw organisatie een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.