• Stakeholder reputatieonderzoek

BHRM STAKEHOLDER-REPUTATIEONDERZOEK

Het BHRM stakeholder-reputatieonderzoek biedt uw organisatie een brede blik van buiten naar binnen. Hoe kijkt de de buitenwereld tegen uw organisatie aan, hoe wordt u gewaardeerd en waar zitten de blinde vlekken? Het analyseren van de verwachting en de ervaring van uw stakeholders levert  belangrijke stuurinformatie op. Hierdoor krijgt u grip op uw eigen reputatie en het draagvlak bij uw stakeholders. Hoe groter het draagvlak, hoe meer vertrouwen en hoe meer verbinding en transacties.

“Wat is goed onderwijs en hoe meten we dat? Om antwoord te vinden op deze vraag onderzocht Bureau Hofkes de reputatie van onze school onder ouders, kinderen en onderwijspartners. Het resultaat heeft ons verrassende nieuwe inzichten gebracht!”

Lees hier over het resultaat

Toegevoegde waarde meten vanuit de ontvanger

Het onderzoeksteam van BHRM is al 15 jaar gespecialiseerd in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Ons team is getraind in het afnemen van telefonische diepte-interviews volgens de Methode Hofkes® waardoor de feedback van de respondenten in de ‘eigen taal’ wordt verzameld.

Met veel vertrouwen hebben wij samengewerkt met Bureau Hofkes. De professionele aanpak van het telefonische reputatieonderzoek heeft ons heldere feedback opgeleverd, waar we concreet verder mee kunnen.

Kernpunten BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek

  • STAP 1:  Start met een interne interviews met 5-6 keypersonen om het gewenste stakeholderbeleid vanuit de organisatie vast te stellen.
  • STAP 2: Vaststellen aantal externe stakeholdergroepen: Gemiddeld tussen 6 – 10 verschillende stakeholdergroepen  (bijv. klanten, overheden, financiers, leveranciers, strategische partners, kennispartners, maatschappelijke organisatie, politiek etc)
  • STAP 3: Vaststellen aantal respondenten: Totaal gemiddeld tussen 100 tot 350 unieke interviews verdeeld over 6-10 stakeholdergroepen.
  • STAP 4: Datavergaring onderzoek: onderzoeksmethode telefonische interviews eventueel aangevuld met online/face-to-face gesprekken (zowel kwantitatief als kwalitatief).
  • STAP 5: Verwerking data in heldere rapportage Methode Hofkes® Reputatiebarometer Score®  en Stakeholderscor Card® .
  • STAP 6: Presentatie bestuur /directie en managementteam; directe terugkoppeling analyse resultaten en conclusie en strategische analyse succesvol stakeholderbeleid.
  • Doorlooptijd: Gemiddeld 6 tot 12 weken.
  • Inzetbaar voor: Inzicht in uw stakeholderveld en rapportage over Goed Bestuur. Het verbeteren van de relatie met uw stakeholders. Opzetten van een professioneel stakeholderbeleid. Strategisch meerjarenplan voor de (her)positionering van de organisatie.
  • Resultaat: Per stakeholdergroep ontvangt u een heldere analyse. Concreet stappenplan dat direct toepasbaar is. Mogelijkheid voor intern adviestraject en begeleiding opzetten professioneel stakeholderbeleid.
  • Traject: Start 0-meting met indexering op de Reputatiebarometer ® gevolgd door een vervolgmeting binnen een tot twee jaar voor het monitoren en bijsturen van de resultaten.

Wilt u voor uw organisatie een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

Klik hier voor een succesvol voorbeeld bij Port of Amsterdam