SUCCESVOL STAKEHOLDERBELEID PORT OF AMSTERDAM DOOR METHODE HOFKES

De Amsterdamse haven is een knooppunt van stakeholderbelangen: schepen, goederenstromen, energie, data, maar ook bedrijven, burgers en de belangen van de stad Amsterdam komen er samen. Onder de noemer Port of Partnerships ontwikkelde Havenbedrijf Amsterdam sinds 2015 met behulp van Bureau Hofkes een succesvol strategisch stakeholderbeleid. Het stakeholder-reputatieonderzoek door de jaren heen biedt up-to-date inzicht in hoe stakeholders naar het havenbedrijf kijken. Maar vooral ook hoe zij willen samenwerken met Port of Amsterdam aan een duurzame energietransitie.

Ontwikkeling succesvol stakeholderbeleid 2015-2020-In de periode 2015/2016 bracht Bureau Hofkes voor de eerste keer de belangen van alle stakeholders in kaart met een 0-meting. In 2018 volgde de 1-meting en recentelijk in 2020 is de 2-meting uitgevoerd. Zo wordt voor de top van het havenbedrijf inzichtelijk hoe het stakeholderveld zich ontwikkelt en welke waarden toenemen of juist afnemen.

Belangrijke stuurinformatie – Het havenbedrijf vermeldt in haar jaarverslag het lopende stakeholder-reputatieonderzoek. Het wordt gezien als belangrijke stuurinformatie voor de organisatie. Havenbedrijf Amsterdam investeert in de stakeholders en laat dit duidelijk naar voren komen in haar strategisch plan 2017-2021. De organisatie blijft haar stakeholderwaarden structureel meten. Daarnaast gaat de organisatie minimaal twee maal per jaar een (face-to-face)  stakeholderdialoog aan. Het stakeholdermodel biedt het havenbedrijf door te verbinden de mogelijkheid om haar strategische ambities waar te maken in co-creatie met haar stakeholders.

“Het reputatieonderzoek van Bureau Hofkes heeft ons veel gebracht. Hoe je naar jezelf kijkt en hoe de buitenwereld tegen je aan kijkt, kan verschillend zijn. Het is waardevol om daar inzicht in te krijgen. Mede door hun analyse en adviezen hebben we een belangrijks strategische stap gemaakt in relatie tot de energietransitie”.

Stakeholdergroep ‘toekomst’

Nieuw toegevoegd aan het BHRM stakeholdermodel voor het havenbedrijf is de stakeholdergroep ‘toekomst’. Dit zijn jongeren werkzaam binnen en buiten het havengebied. Hun input geeft belangrijke stuurinformatie over de toekomstgerichtheid van het havenbedrijf als duurzame energiehaven.

Systeemverandering energietransitie

Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelde zich vanaf 2017 tot voorloper binnen de energietransitie. Dit betekent onder andere dat zij  streven naar een kolenvrije haven per 2030. Intensief samenwerken met de stakeholders is daarbij de kernstrategie. “We willen niet van onze klanten af, wel van de niet-duurzame producten die zij produceren”, vertelt Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam.

Door gebruik te maken van de Methode Hofkes werkt Port of Amsterdam actief aan een succesvol stakeholderbeleid van binnenuit. De 0, 1- en 2-metingen van het BHRM stakeholderonderzoek hebben een systeemverandering op gang gebracht. Het biedt het havenbedrijf duidelijke uitgangspunten om strategische keuzes voor de nabije en verdere toekomst te maken.

Actief stakeholderbeleid circulaire economie

Met een heldere visie op de circulaire economie gaat Port of Amsterdam steeds meer in dialoog met haar stakeholders. Zo organiseert het havenbedrijf, op advies van Bureau Hofkes, drie bijeenkomsten met stakeholders uit de stad en de regio om relevante haventhema’s te bespreken. Door de dialoog op te zoeken, wil het havenbedrijf aan een breed publiek laten zien –en samen met hen verkennen –hoe de haven de stad kan versterken en vice versa.

ReputatieBarometer-score op sturingsdashboard Port of Amsterdam

Port of Amsterdam vermeldt sinds 2016 in hun jaarverslag het stakeholder-reputatieonderzoek en verbindt daar KPI’s aan. Zo streeft het havenbedrijf in 2021 naar een reputatiescore van 71 voor alle stakeholdergroepen.

Het havenbedrijf heeft ook de BHRM Reputatiebarometer (zie ook hieronder) geïntegreerd in haar sturingsdashboard. Na een 0-meting, een intern reflectieonderzoek en een strategische sessie met de top van het havenbedrijf zijn in 2018 de 1-meting en in 2020 de succesvol afgerond.

(Bron: Strategisch document Port of Amsterdam)

De resultaten van het externe stakeholder-reputatieonderzoek (0-meting) hebben het Havenbedrijf Amsterdam inzicht gegeven in onze positie. Samen met onze stakeholders werken wij actief aan het vormgeven van de energietransitie. De Methode Hofkes helpt ons bij het ondersteunen van deze dialoog met de omgeving.

Port of Amsterdam: van ‘negeren’ naar ‘trendsetter’

Onderstaande krantenkoppen uit 2016 en uit 2017 laten zien hoe de reputatie van het Amsterdamse havenbedrijf sterk veranderd is door de nieuwe aanpak van Port of Amsterdam, gebaseerd op het onderzoek en advies van Bureau Hofkes.

Reputatieonderzoek Havenbedrijf Amsterdam zorgt voor goede reputatie

Stakeholder management en circulaire economie

Het succesvolle stakeholderbeleid van het Havenbedrijf Amsterdam heeft geleid tot positieve ontwikkelingen en concrete doelstellingen in lijn met de circulaire economie:

Wilt u meer informatie over een succesvol stakeholderbeleid voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.