• Stakeholderscorecard

BHRM Stakeholder Score Card ®

Het BHRM Stakeholder Score Card is een overzichtelijk dashboard voor intern gebruik. De Stakeholder Score Card helpt medewerker gemakkelijk de intensiteit van het contact met de stakeholders te verhogen. Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen buiten en binnen.

Het BHRM Stakeholder ScoreCard wordt toegepast na het BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek (0-meting). Het dashboard biedt een overzichtelijke weergave van onderzoeksresultaten en bijbehorende aanbevelingen. Waardes en scores van de verschillende stakeholdergroepen worden inzichtelijk gemaakt en tussen- en vervolgmetingen kunnen worden toegevoegd. Op deze manier houdt u de volledige regie over uw reputatie en onderhoudt u optimaal het contact met uw stakeholders.

Het belang van de BHRM Stakeholder Score Card

  • Snel en eenvoudig overzicht van de stakeholderreputatie- en participatiewaarde van uw organisatie
  • Direct toepasbaar in de dagelijkse interactie tussen uw organisatie en de stakeholders
  • De intergratie van de input van de stakeholders in het sturingsdashboard van de organisatie laat zien dat hun mening als waardevol wordt beschouwd.
  • Gebruik van de BHRM Stakeholder Score Card ligt geheel in lijn met de circulaire (bestuurs)model voor Goed Bestuur.
Wilt u meer informatie over het BHRM Stakeholder Score Card?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.