Stakeholder reputatieonderzoek Gemeente Haarlem

Stakeholder-reputatieonderzoek Haarlem- In opdracht van de Gemeente Haarlem (afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid, Wonen en Toerisme (ECDW) is Bureau Hofkes begin 2018 van start gegaan met de eerste meting (0-meting). Doel is om een professioneel stakeholderbeleid op te zetten, gericht op stakeholderparticipatie.

Stakeholderbetrokkenheid en samenwerken- Middels 120 telefonische interviews heeft BHRM ondernemers, woningbouwcorporaties, culturele instellingen en duurzame initiatieven uit Haarlem geïnterviewd over hoe zij tegen de gemeente Haarlem aankijken en hoe zij het handelen van de gemeente waarderen. Waar staat de gemeente Haarlem op dit moment in de ogen van stakeholders? En waar vinden de stakeholders en de gemeente Haarlem elkaar in betrokkenheid en wederkerigheid?

Het stakeholder-reputatieonderzoek van Bureau Hofkes is van grote waarde voor onze organisatie. We nemen de bevindingen mee in de vele contacten die wij hebben met onze stakeholders. Dit leidt tot concreet stakeholderbeleid, zoals het Lokaal Duurzaam Akkoord. Mijn dank aan jullie is nog steeds enorm groot!

Wederzijds waarde toevoegen

De gemeente Haarlem opereert in een complex krachtenveld waarbij de rolverdeling tussen overheid en burgers aan het veranderen is; van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het luisteren naar de stakeholders en open staan voor hun signalen is een belangrijke voorwaarde om wederzijds waarde aan elkaar te kunnen toevoegen.

Participatiegraad verhogen

De gemeente Haarlem laat door middel van de 0-meting van het BHRM Reputatieonderzoek zien dat zij openstaat voor meningen en ideeën van hun stakeholders. De stakeholders hebben hun waardering uitgesproken over de wijze waarop de gemeente Haarlem middels het reputatieonderzoek de feedback van haar relaties organiseert. Het BHRM Reputatieonderzoek heeft concreet bijgedragen aan het verhogen van de participatiegraad van de gemeente Haarlem.

Wilt u meer informatie over een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.