• Stakeholderdialoog sessie

Stakeholder dialoog sessie

Om te bouwen aan een succesvol stakeholderbeleid is verbinding met uw stakeholders essentieel. Verbinding maken doet u door te luisteren naar de verwachting en de ervaringen van de stakeholders. Verschillende stakeholdergroepen hebben verschillende belangen. Dit maakt het managen van uw reputatie soms lastig. Hoe pakt u dit aan? Een BHRM Stakeholderdialoog sessie biedt ondersteuning.

Het BHRM team van experts is gespecialiseerd in het begeleiden van stakeholdersessies. Dilemma’s worden bespreekbaar gemaakt om vervolgens op zoek te gaan naar hoe verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken, voor nu en in de toekomst.

“Door de Methode Hofkes zijn wij meer gaan inzetten op relatiemanagement en hebben wij onze contacten verbeterd. De Methode Hofkes biedt ons een betrouwbare onderbouwing en concrete handvatten.

Het belang van een succesvol stakeholderdialoog

  • Het stakeholdermodel sluit naadloos aan bij de circulaire economie
  • Bij een bedrijfsvoering van lineair naar circulair hoort een open houding en open staan voor signalen van buiten naar binnen.
  • Werken vanuit een gezamenlijk belang verhoogt de stakeholderparticipatie van uw organisatie.
  • Door uw stakeholders uit te nodigen voor een dialoogsessie laat u zien uw stakeholders  serieus te nemen, wat ten goede komt aan de geloofwaardigheid van uw organisatie.
  • Bureau Hofkes begeleidt het gesprek tussen u en uw stakeholders op een professionele en opbouwende manier,  gericht op het ontwikkelen van wederkerige partnerschappen.
Wilt u meer informatie over een stakeholderdialoog sessie voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.