• Lezing Stakeholder Management

Lezing stakeholder management

Mildred Hofkes inspireert met prikkelende lezing over stakeholdermanagement ook jullie organisatie. Mildred deelt graag haar 15 jaar ervaring en lesson’s learned bij vrijwel elke sector in Nederland, van onderwijs, zorg, bedrijfsleven, multinationals tot overheid en maatschappelijk middenveld.

Doelgroep: bestuurders, directeuren hogere management, operationele teams

Doel: Het belang van stakeholdermanagement als focuspunt neerzetten, informeren en inspireren. Laten zien wat succesvol stakeholdermanagement is, waarom het stakeholdermodel het besturingsmodel van de toekomst is en hoe dat door te vertalen naar de werkvloer.

Resultaat: Aanwezigen hebben meer begrip onder stakeholdermanagement, het belang van verbinding maken met de buitenwereld, doorbeken van intern gerichtheid en open staan voor signalen van buiten af.

En vooral ….inzicht in hoe iedereen zelf stakeholdermanagement kan inzetten binnen het eigen dagelijkse werk.

Advies: Aansluitend ontvangt de organisatie een stakeholder-strategie op maat.

Voor wie zijn de lezingen interessant? De lezingen van Mildred Hofkes richten zich op bestuurders, directeuren en managers die zich focussen op het Stakeholdermodel.  Governance, Goed bestuur en de Circulaire economie zijn daarbij kernbegrippen.

Samenvattend, hoe je succesvol stakeholderbeleid creëert
Mildred zoekt tijdens een lezing  actief de dialoog op met de zaal. Een sessie stellen wij altijd  op in afstemming met de betrokken organsiatie en kent vaak de volgende onderdelen:

  • Introductie en theorie achter stakeholdermanagement (volgens de Methode Hofkes, dus leren denken vanuit de ontvanger en niet alleen vanuit de zender)
  • Inspirerende voorbeelden van andere organisaties, hoe hebben zij dat aangepakt? Wat werkt wel, en wat niet?
  • De strategische gedachte achter succesvol stakeholderbeleid, waarom is het zo belangrijk?
  • Praktische vertaalslag stakeholdermanagement volgens de Methode Hofkes: de 3 pijlers: – stakeholderwaarde (reputatie & draagvlak) – stakeholderbetrokkenheid (transacties) – stakeholderwederkerigheid (co-creatie)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de lezing stakeholder management?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

Illustratie Lezing stakeholder management