Hoelang duurt het traject van reputatieverbetering?

Er horen 4 fasen bij het traject van BHRM stakeholder reputatieonderzoek:

  1. Nulmeting reputatieonderzoek:  2 – 4 maanden
  2. Reputatieverbeteringstraject / intern reflectieonderzoek:  4 – 6 maanden
  3. Implementatie met behulp van de training Feedback Factory:  6 maanden – 1 jaar
  4. Een jaarlijks inzicht in reputatieverbetering
Hoe starten we?

In de onderzoeksfase wordt de nulmeting uitgevoerd naar de huidige reputatie van uw organisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de belangrijkste externe belangengroepen zoals klanten, strategische partners, aandeelhouders, media, overheden, leveranciers etc. Deze fase neemt, afhankelijk van het aantal belangengroepen en de grootte daarvan, tussen de 2 en 4  maanden in beslag. Na afronding van het onderzoek worden de uitkomsten gepresenteerd aan de directie en het bestuur. Deze analyse resulteert in een reputatie-index tussen de 0 en 100 op de door ons bureau ontwikkelde Reputatiebarometer.

Reputatieverbetering: intern motivatie/reflectieonderzoek:

Tijdens de fase van reputatieverbetering wordt de interne organisatie geïnformeerd over de resultaten van het externe reputatieonderzoek. De interne organisatie krijgt door middel van een reflectieonderzoek de gelegenheid om te reageren op de extern verkregen feedback. Dit gebeurt op 3 niveau’s: herkennen zij de feedback op hun organisatie, hoe belangrijk vinden zij deze feedback en in hoeverre voelen zij zich daar zelf verantwoordelijk voor?  Het doel van dit reflectieonderzoek is om de interne organisatie te betrekken bij het proces van reputatieverbetering.
De resultaten uit het reflectieonderzoek worden vervolgens gekoppeld aan de conclusies van het externe reputatieonderzoek. Zo ontstaat een op maat gemaakt intern verbetertraject in samenwerking met de Feedback Factory voor alle medewerkers. Want uw reputatieverbetering start altijd van binnenuit!

Hoe weet ik of de reputatie is verbeterd?

Na afsluiting van deze fase is de vraag van iedere directeur/bestuurder: Is onze reputatie nu daadwerkelijk verbeterd? Om hierin inzicht te krijgen verrichten wij wederom een externe reputatiemeting. In de regel is dit 1 tot 2 jaar na de nulmeting. Zo onderhoudt u de stakeholderdialoog en blijft u in verbinding met de buitenwereld.


ga voor reputatieverbetering
neem contact met ons op

Telefoonnummer: 023 5281040
E-mail: info@bhrm.nl