Al 15 jaar de Methode Hofkes® voor succesvol stakeholderbeleid

De nieuwe economie vraagt om nieuwe bestuursmodellen

De maatschappij beweegt van een lineaire naar een circulaire economie. Van kortermijndenken naar langetermijnwaardecreatie. Stakeholderkapitalisme is daarbij een veel genoemde term. Ook wel het Rijnlandsmodel genoemd. Dit betekent meer aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en het opbouwen van stakeholderrelaties. Het stakeholders-bestuursmodel is daarbij leidend.

Het stakeholdermodel kent een Nederlandse oorsprong in het Rijnlandsmodel. Maar ook internationaal is er veel belangstelling voor het stakeholders-governancemodel dat bijdraagt aan een brede welvaart, duurzaamheid en inclusiviteit. Want sterke en goed onderhouden stakeholderrelaties leveren veel draagvlak op.  En draagvlak maakt organisatie succesvol op de korte en langetermijn.

Bureau Hofkes ontwikkelde de Methode Hofkes voor succesvol stakeholderbeleid. Deze methode voor stakeholderonderzoek levert organisaties direct inzicht in hun draagvlak op per stakeholdergroep.

Bekijk hier de video met uitleg over de Methode Hofkes.

“De stakeholder-reputatieonderzoek van Hofkes geeft inzicht en handvatten over hoe de stakeholdergroepen naar je organisatie kijken en wat ze van je verwachten. Het heeft Havenbedrijf Amsterdam geholpen om ons beleid concreet te maken, zoals de strategie “in 2030 Kolen de Haven uit.”

Stakeholder – reputatiemodel: van zenden naar ontvangen

Veel organisaties staan op “zenden” richting hun stakeholders. Zo missen zij belangrijke signalen vanuit de buitenwereld (blauwe lijn).  De Methode Hofkes® gaat uit van het perspectief van de ‘ontvanger’ (groene lijn). Want uw stakeholders zijn immers de belangrijkste ontvangers van uw diensten. Welk gedrag ervaren zij wanneer ze in contact staan met uw organisatie? Hoe willen ze zich aan uw organisatie verbinden? En hoe willen zij samen met u co-creeren richting duurzaamheid en inclusiviteit? Met de Methode Hofkes® krijgt u antwoord op deze belangrijke vragen.

De kracht van goed stakeholdersonderzoek is goed luisteren Bij veel klassieke methoden van stakeholder-onderzoek (marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek etc.) zijn vragenlijsten opgesteld vanuit de zender. Hierdoor gaat veel informatie verloren. Bij de Methode Hofkes® start uw stakeholder-reputatieonderzoek vanuit de ontvanger. Door onze unieke manier van luisteren, ontvangt uw organisatie waardevolle inzichten met ‘de blik van buiten naar binnen’.

het verschil tussen zender en ontvanger

“Aantrekkelijk aan het stakeholdermodel van Hofkes is de wederkerigheid van het model. Het redeneert vanuit de ontvanger in plaats vanuit de zender. Dit biedt veel nieuwe inzichten.”

“De Methode Hofkes stelt onze partners in staat om in hun eigen woorden de organisatie inzicht te geven in de krachten en blinde vlekken. Dit past goed bij de waarden van het Friesland College.”

Score BHRM Reputatiebarometer®

Middels de Methode Hofkes® krijgt de organisatie inzicht in de stakeholderwaarde per stakeholdergroep. Deze waarde wordt vertaald naar een score op de Reputatiebarometer®. Hierdoor ziet de  de organisatie of ze op de goede weg is. Tevens dient de score als KPI (Key Performance Indicator) op het sturingsdashboard van het bestuur.

Door jaarlijks vervolgonderzoek krijgt de organisatie inzicht in hoeverre de score is verbeterd of verslechterd. Zo blijft uw stakeholder dashboard up-to-date!

Bureau Hofkes Reputatiebarometer

Onderscheidende werkwijze van Bureau Hofkes

 • De Methode Hofkes® is een succesvol strategisch beleidsinstrument op bestuursniveau gericht op het stakeholdersmodel.
 • Het Stakeholdermodel is onmisbaar is bij toekomstgericht besturen (Future Proof Governance). Dat betekent dat organisaties een duurzame en inclusieve doelstelling hebben.
 • De Methode Hofkes® geeft helder inzicht in de kwaliteit van uw totale stakeholderveld en het draagvlak per stakeholder.
 • Door jaarlijkse vervolgmetingen houdt u middels het stakeholder dashboard vinger aan de pols op uw sturingsdashboard.
 • In de analyse worden álle stakeholdergroepen en hun kenmerken overzichtelijk in kaart gebracht.
 • De score op de Reputatiebarometer® vormt een vaste KPI op uw sturingsdashboard.
 • U krijgt inzicht per stakeholdergroep in de kwaliteit van de relatie (krachten en blinde vlekken).
 • Met concrete verbeteradviezen voor de korte en lange termijn.
 • Onze onderzoeksmethode wordt voor u op maat gemaakt. U beslist zelf welke stakeholdergroepen u wilt betrekken bij het onderzoek.
 • Wij werken met telefonische interviews i.p.v. online enquêtes. Door deze manier van interviewen geeft de respondent input en feedback in zijn eigen woorden. Dit is essentieel voor een goede verbinding.
 • Kenmerkend voor de Methode Hofkes is de hoge respons en hoge waardering vanuit de respondenten aan het onderzoek.

“De Methode Hofkes is een zeer bruikbaar model. De kracht van het model is dat het van buiten naar binnen redeneert. Het helpt onze organisatie om helder te kunnen communiceren met onze stakeholders en dit leidt weer tot een uitstekende reputatie, waar we trots op zijn!”

Klik hier voor voorbeeld Methode Hofkes® bij Port of Amsterdam 

Meer informatie of direct aan de slag?

Wilt u meer informatie over de Methode Hofkes voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

Bekijk hier het webinar waar Mildred Hofkes het gesprek aangaat met aansprekende klanten Port of Amsterdame en MBO Scholengesmeenschap Friesland College