Reputatieonderzoek Friesland College

BHRM heeft in opdracht van het Friesland College een reputatieonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit reputatieonderzoek zijn er door BHRM 120 respondenten geïnterviewd verdeeld over de verschillende scholen van het Friesland College; Zorg, Service en Welzijn, Techniek en Technologie, D’drive, FC Volwassenenonderwijs, CIOS, Life Science en Commercie en Dienstverlening. Het Friesland College zet in op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs passend bij deze tijd, daar past een succesvol stakeholderbeleid bij.

Het Friesland College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Friesland en verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Jaarlijks volgen er circa 15.000 studenten een beroepsopleiding bij het Friesland College.

Verbeteren kwaliteit ‘waarde gedreven’ onderwijs

Bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van het Friesland College staat het concept Praktijkgestuurd leren (PGL) centraal. Praktijkgestuurd leren is een vernieuwende vorm van onderwijs waarbij bedrijven, studenten en docenten allen een nieuwe ‘rol’ vervullen.

Het Friesland College heeft in haar koersplan de ambitie geformuleerd om bekend te staan als een mbo-instelling met innovatief onderwijs. Naar aanleiding van de wens van het Friesland College om Praktijkgestuurd leren verder uit te bouwen en te ontwikkelen is Bureau Hofkes gevraagd een reputatieonderzoek (0-meting) uit te voeren onder de samenwerkingspartners van het Friesland College met betrekking tot PGL.

De manier waarop het reputatieonderzoek door Bureau Hofkes is uitgevoerd, daar zijn wij heel tevreden over. Het onderzoek biedt ons flinke eye-openers en leert ons andere vragen te stellen aan onze stakeholders.”
Frank van Hout, Collega van Bestuur Friesland College

Doel reputatieonderzoek Friesland College

Bureau Hofkes heeft middels telefonische interviews de partners van het Friesland College bevraagd en hun verwachtingen en ervaringen in kaart gebracht. Deze informatie ondersteunt het Friesland College bij het verder ontwikkelen van een duurzame infrastructuur en het uitbouwen van het aantal succesvolle partnerschappen. De inbreng van de stakeholders is de input voor strategische keuzes van het Friesland College. Deze manier van feedback verzamelen wordt zowel door de partners, de medewerkers als de studenten herkent als de sleutel tot waarde gedreven onderwijs.

Wilt u meer informatie over een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

 


Lees verder…

Succesvolle BHRM dialoog sessie
Port of Amsterdam. Lees meer »
Hoe BHRM stakeholder-reputatieonderzoek uw organisatie ondersteunt bij succesvol stakeholderbeleid. Lees meer »