Reputatie- en imago onderzoek IZZ

Sinds 2017 doet BHRM onderzoek naar de reputatie en stakeholderparticipatiegraad van IZZ onder haar stakeholders. IZZ is een belangenbehartiger die opkomt voor het collectief van zorgmedewerkers. Haar doel is om de gezondheid en inzetbaarheid van deze doelgroep te bevorderen. Middels het BHRM Reputatieonderzoek wenst IZZ een grotere maatschappelijke rol te gaan spelen met betrekking tot het thema Gezond werken in de zorg.

We hebben veel geleerd van de resultaten van het BHRM reputatieonderzoek. De adviezen en inzichten zijn strategisch en hebben ons op weg geholpen richting het verbeteren van onze positionering. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van medewerkers in de zorg.”
Marc Spoek, Manager Gezond werken in de zorg

Doorlopend reputatieonderzoek Gezond werken in de zorg

De input van de stakeholders wordt door BRHM vertaald naar concreet advies op strategisch en praktisch niveau op weg naar de gewenste positie van IZZ in de toekomst. Het reputatieonderzoek geeft IZZ handvatten voor het uitbouwen van wederkerige relaties waarbij over en weer waarde aan elkaar wordt toegevoegd. In juli 2018 is de 1-meting van het reputatie- en imago onderzoek van IZZ succesvol afgerond.

Door de Methode Hofkes zijn wij meer gaan inzetten op relatiemanagement en hebben wij onze contacten verbeterd. De Methode Hofkes biedt ons een betrouwbare onderbouwing en concrete handvatten.” 
Cynthia van Wachem, communicatieadviseur IZZ

Wilt u meer informatie over een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

 


Lees verder…

Succesvolle BHRM dialoog sessie
Port of Amsterdam. Lees meer »
Hoe BHRM stakeholder-reputatieonderzoek uw organisatie ondersteunt bij succesvol stakeholderbeleid. Lees meer »