Wat is stakeholderkapitalisme en de Methode Hofkes?

  • Stakeholderkapitalisme is een vorm van kapitalisme waarbij bedrijven lange termijn waardecreatie nastreven. Dit doen zij door rekening te houden met de behoeften van al hun stakeholders en de samenleving als geheel. Verouderde bedrijven worden aangestuurd vanuit shareholderkapitalisme (aandeelhouderswaarde). Hierbij staat het korte-termijndenken centraal gericht op snelle winst.  Bedrijven die met stakeholderkapitalisme in transitie zijn van de kortetermijndenken naar langetermijnwaardecreatie kiezen voor de Methode Hofkes en het stakeholder governance model.
  • Bij stakeholderkapitalisme en de Methode Hofkes behoort een nieuwe bestuursstijl gericht op circulair besturen.

Het Stakeholder governance model van de Methode Hofkes helpt organisaties op weg naar lange termijn waardecreatie
Wilt u vandaag nog beginnen met stakeholderkapitalisme met de Methode Hofkes?

Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Telefoonnummer: 023 5281040
E-mail: info@bhrm.nl