Kan reputatiemanagement binnen het takenpakket van onze manager communicatie worden geplaatst?

Reputatiemanagement is een verantwoordelijkheid  van de directie/bestuur van de organisatie. Het heeft immers niet alleen raakvlakken met marketing, communicatie, public relations, maar verdient bedrijfsbrede aandacht. De manager communicatie heeft hierin een ondersteunende rol. Tijdens het doorlopen van het reputatieverbetering-traject is er aandacht voor hoe om te gaan met reputatiemanagement binnen uw organisatie.

Onze (interim) Reputatie Executives zorgen ervoor dat reputatiemanagement ook na ons vertrek structureel op uw agenda blijft staan. Dit kan per organisatie op andere wijze worden ingevuld. Alhoewel reputatiemanagement altijd een verantwoordelijkheid blijft van de directeur/bestuurder, kan de uitvoering of implementatie in het takenpakket van bijvoorbeeld de communicatiemanager worden opgenomen. Maar ook de Human Resources manager of P&O adviseur kan daarin ook een belangrijke rol spelen door de reputatiewaarden van uw organisatie te vertalen naar gewenste competenties van uw (toekomstige) medewerkers.


Hoe treedt u in verbinding met uw stakeholders als manager communicatie?
neem contact met ons op

Telefoonnummer: 023 5281040
E-mail: info@bhrm.nl