Kan ik alleen een extern reputatieonderzoek laten uitvoeren?

Na afronding van het (externe) reputatieonderzoek worden de uitkomsten door Bureau Hofkes aan de directie/bestuur gepresenteerd. Ons advies is om de onderzoeksresultaten (reputatiewaarden, krachten, blinde vlekken en verbeterpunten) ook aan de medewerkers te presenteren.

Voor reputatieverbetering is het essentieel dat medewerkers wordt gevraagd of zij zich herkennen in de uitkomsten van het onderzoek en daarvan het belang inzien. Alleen op deze wijze ontstaat er een bedrijfsbreed draagvlak voor de gewenste reputatieverbetering. Doordat medewerkers betrokken worden, zijn zij ook bereid om zich open te stellen en hun eigen verantwoordelijkheid. Onze ervaring is dat werknemers het zeer waarderen dat zij worden gehoord. Onze resultaten met de Feedback Factory zijn dan ook zeer succesvol, doordat de medewerkers gemotiveerd zijn.

Werken aan interne cultuurverbetering?

DE FEEDBACK FACTORY® ALS VLIEGWIEL VOOR INTERNE CULTUURVERBETERING

Whatever-you-think-you-are-reputatiemanagementDe Feedback Factory® is een succesvolle methode om de resultaten van de Reputatiebarometer® te vertalen naar interne verbeteringen. De resultaten van het reputatieonderzoek werken als collectieve spiegel voor de gehele interne organisatie.


Neem contact met ons op voor meer informatie

Telefoonnummer: 023 5281040
E-mail: info@bhrm.nl