Het nationale Reputatieonderzoek onder de Bestuurlijke Elite

Nieuwe resultaten in mei 2017!

Sinds 2009 voert BHRM om de vier- tot vijf jaar het Nationale Reputatieonderzoek uit naar de gewenste toon aan de top. Voor het Nationale Reputatieonderzoek worden 80 topbestuurders geïnterviewd die afkomstig zijn uit de top 200 meest invloedrijke bestuurders van Nederland.

Het Nationale Reputatieonderzoek is een doorlopende cultuurstudie naar de ontwikkeling van de cultuur binnen de Nederlandse bestuurskamers. De onderzoeksresultaten geven duiding aan de gewenste toon aan de top in relatie tot de door bestuurders ervaren toon. Eind mei 2017 worden de meest recente resultaten gepubliceerd. Wilt u daarvan op de hoogte worden gehouden, mail ons dan via info@bhrm.nl onder vermelding van ‘Nationale Reputatieonderzoek 2017″

Conclusie 2009 – 2014

Het Nationale Reputatieonderzoek 2009-2014 onder 80 topbestuurders wijst uit dat het gedrag in de bestuurskamer in die afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd is. Bestuurders ervaren dit gebrek aan vernieuwing als een rem op de innovatiekracht van Nederland. De kritische media, de mondige consument en de angst voor reputatieschade hebben geleid tot meer behoudend en risicomijdend gedrag in de bestuurskamers. Hierdoor vindt er in Nederland te weinig innovatie plaats die juist nodig is voor duurzame economisch groei.

Gewenste bestuursstijl

De kern van het rapport 2009-2014 concludeert dat de oriëntatie van bestuurders meer gericht zou moeten zijn op verbinding met de maatschappij, open staan voor signalen en het vermogen tot zelfreflectie en zelfevaluatie. Te veel bestuurskamers opereren te geïsoleerd van de maatschappij. Het Nationale Reputatieonderzoek toont de dynamiek aan binnen de bestuurskamers tussen,  een klassieke en een nieuwe bestuursstijl, en kreeg veel media-aandacht.
Klik hier voor het persbericht.

2009, het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2009; topbestuurders durven elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag 2014; het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2014; ondanks de wens van 5 jaar geleden om te veranderen, is dit niet gebeurd.
Nationaal Reputatieonderzoek 2009 Nationaal Reputatieonderzoek 2014
Het belang van een goede reputatie

Een goede reputatie is het nieuwe verdienmodel, maar dit gaat inmiddels verder dan een mooi verhaal aan de buitenkant.
Integriteit en transparantie zijn termen die vandaag de dag veel waarde hebben. Van consumenten en burgers, tot aandeelhouders en belangengroepen: iedereen moet kunnen vertrouwen op bestuurders, en kunnen geloven in beloftes van organisaties. Het is essentieel om in te spelen op de snel veranderende verwachting van deze belanghebbenden, want de reputatie van uw organisatie krijgt u door uw stakeholders toebedeeld.

Wilt u ook verschillende bestuursstijlen herkennen en onderscheiden?


Training strategisch Reputatiemanagement voor senior management

ontvangers

Het platform NieuwBestuur geeft trainingen voor senior management. Ontwikkel vaardigheden passend bij de bestuursstijl van deze tijd. Bel  voor deze training op maat: 023 – 528 10 40.
Lees meer >>>