Interview Kennemer Business

Mildred Hofkes te gast bij Kennemer Business Zakennetwerk

“Primair winstgedreven bedrijven hebben geen bestaansrecht meer, het stakeholdermodel is leidend geworden”.

Interview met Mildred Hofkes (Bureau Hofkes en NieuwBestuur) over Nieuw ondernemen & Het Nieuwe Besturen.

Interview van Rob Wieleman in de serie van 20 thema-interviews voor ondernemers, bedrijven en werkgevers.
Een initiatief van Kennemer Business zakennetwerk in samenwerking met Pixel Universe studio’s.

LIVE INTERVIEW MET MILDRED HOFKES DOOR PAUL VAN LIEMPT

LIVE interview met Mildred Hofkes door Paul van Liempt

Over leiderschap & richting, in de reeks Corona-KeukenCast

Nu de intelligente lock-down langzaam wat losser raakt, kunnen we ook weer vooruit kijken… naar het leiderschap & de richting NA de corona-crisis. Want duidelijk wordt dat de focus binnen de bestuurskamers aan het veranderen is. Van efficientie, winstdenken en primair gericht op financien, gaat het nu veel meer over maatschappelijke waarde creëren en het stakeholdermodel.

Kernvraag : wat is toekomstgericht besturen? Hoe geven we daar vorm aan?  Hoe werkt het stakeholdermodel? En welk leiderschapsprofiel past daarbij? Ik sprak erover met Paul van Liempt en David Vermeulen (CEO Inner Circle) in de Corona Keukencast.

Toekomst gericht besturen oftewel Het Nieuwe Besturen bestaat volgens Mildred Hofkes uit 3 belangrijke pijlers:

  1. Een besturingsfilosofie gericht op het stakeholdermodel
  2. Leiderschapskwaliteiten zoals ‘open staan voor signalen’, ‘verbinding maken’ en zelfreflectie zijn kernwaarden
  3. Een vitaal intern governance systeem, robuust en gericht op partnerschappen zowel externe als intern

Op de website van onze zusterorganisatie www.nieuwbestuur.nl lees je daar meer over.

The Optimist

Bureau Hofkes gasthoofdredacteur themanummer van The Optimist

Het toonaangevende tijdschrift The Optimist publiceert op 19 juni 2020 het themanummer Leiderschap & Richting. Mildred Hofkes van Bureau Hofkes is gasthoofdredacteur. De vraag die centraal staat in dit nummer: “De coronacrisis heeft een drastische impact op ons dagelijks leven. Iedereen wordt geconfronteerd met een andere manier van werken en leven. Wordt het nooit meer hetzelfde? Gaan we van onzekerheid naar blijvende systeemverandering? Kortom, hoe gaan we om met de nieuwe werkelijkheid en wie gaan de kar trekken?

Burea Hofkes - Preview The Optimist-

Mildred Hofkes vraagt o.a. aan de volgende bestuurders/leiders hoe ze de gekantelde realiteit van vandaag zien. Hoe kunnen we het goede behouden van wat we nu ervaren?

  • Boudewijn Poelman – oprichter Goede Doelen Loterijen en lid RvB Novamedia
  • Koen Overtoom – CEO Port of Amsterdam
  • Mariette Hamer – voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
  • Jan Peter Balkenende – voormalig premier, hoogleraar en senior adviseur EY
  • Bram Schot – voormalig CEO Audi en voormlaig bestuurslid Volkswagen Group
  • Anita Tamming – oprichter LAB voor leiders, auteur van De leider ben je zelf

Heeft u een vraag voor een van hen? Mail het voor 10 mei 2020 naar redactie@theoptimist.nl.

Stakeholder reputatieonderzoek Gemeente Haarlem

Stakeholder-reputatieonderzoek Haarlem- In opdracht van de Gemeente Haarlem (afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid, Wonen en Toerisme (ECDW) is Bureau Hofkes begin 2018 van start gegaan met de eerste meting (0-meting). Doel is om een professioneel stakeholderbeleid op te zetten, gericht op stakeholderparticipatie.

Stakeholderbetrokkenheid en samenwerken- Middels 120 telefonische interviews heeft BHRM ondernemers, woningbouwcorporaties, culturele instellingen en duurzame initiatieven uit Haarlem geïnterviewd over hoe zij tegen de gemeente Haarlem aankijken en hoe zij het handelen van de gemeente waarderen. Waar staat de gemeente Haarlem op dit moment in de ogen van stakeholders? En waar vinden de stakeholders en de gemeente Haarlem elkaar in betrokkenheid en wederkerigheid?

Het stakeholder-reputatieonderzoek van Bureau Hofkes is van grote waarde voor onze organisatie. We nemen de bevindingen mee in de vele contacten die wij hebben met onze stakeholders. Dit leidt tot concreet stakeholderbeleid, zoals het Lokaal Duurzaam Akkoord. Mijn dank aan jullie is nog steeds enorm groot!

Wederzijds waarde toevoegen

De gemeente Haarlem opereert in een complex krachtenveld waarbij de rolverdeling tussen overheid en burgers aan het veranderen is; van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het luisteren naar de stakeholders en open staan voor hun signalen is een belangrijke voorwaarde om wederzijds waarde aan elkaar te kunnen toevoegen.

Participatiegraad verhogen

De gemeente Haarlem laat door middel van de 0-meting van het BHRM Reputatieonderzoek zien dat zij openstaat voor meningen en ideeën van hun stakeholders. De stakeholders hebben hun waardering uitgesproken over de wijze waarop de gemeente Haarlem middels het reputatieonderzoek de feedback van haar relaties organiseert. Het BHRM Reputatieonderzoek heeft concreet bijgedragen aan het verhogen van de participatiegraad van de gemeente Haarlem.

Wilt u meer informatie over een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.