Over Bureau Hofkes

Bureau Hofkes (BHRM) is sinds 2006 gespecialiseerd in stakeholder-reputatieonderzoek, strategisch stakeholdermanagement en goed bestuur & future proof governance. Met het beproefde stakeholder model Methode Hofkes meten wij hoe sterk uw positie is ten opzichte van uw stakeholders.

Bureau Hofkes heeft sinds 2006 al vele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven begeleid met succesvol strategisch stakeholdermanagement en goed bestuur (governance).  Benieuwd hoe wij ook uw organisatie kunnen ondersteunen?

Bel ons op 023 – 528 10 40 of mail ons via info@bhrm.nl 

Reputatie is de (goede) naam waaronder een organisatie bekend staat bij haar stakeholders vanwege eigen handelen.

Mildred Hofkes

Missie

Onze missie is om organisaties door stakeholder onderzoek en stakeholder management een nieuwe kijk op hun eigen handelen te geven. Hierdoor zijn zij beter in staat om door het verkregen (kritische) zelfinzicht bewuster om te gaan met hun eigen mensen en hun omgeving.

Visie

De roep vanuit de maatschappij om transparant te zijn in de bedrijfsvoering wordt steeds luider. Hoe transparanter, hoe geloofwaardiger. En hoe geloofwaardiger, hoe sterker de reputatie en het stakeholdernetwerk. Het stakeholdermodel maakt organisaties robuster en meer in evenwicht en draagt bij aan goed bestuur en future proof governance.

Historie

Bureau Hofkes ontwikkelde sinds 2006 de Methode Hofkes voor strategisch stakeholdermanagement en reputatieonderzoek. In 2010 richtte Mildred Hofkes tevens het kennis en ontwikkelingsplatform NieuwBestuur op voor goed bestuur en future proof governance.

Beiden organisaties hebben zich sinds die tijd gezamenlijk verder ontwikkeld, tot Het Nieuwe Besturen waarbij het Stakeholdermodel en Goed Bestuur hand in hand gaan.

Geschiedenis Bureau Hofkes

Cover e-rapport resultaten Toon aan de Top 2020Resultaten onderzoek Toon aan de Top 2020-2021

Hoe toekomstbewust zijn de Nederlandse bestuurskamers?

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 40 topbestuurders en 40 future leaders
(trainees, young professionals) incl. de analyse van bestuursverslagen 2019 van de
honderd meest toonaangevende bedrijven van Nederland

Jaar uitgave: 2021 | aantal pagina’s: 76

Ebook bestellen