Participatie-kansen culturele instellingen

Wederzijdse participatie betekent dat partijen over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen en zo waarde aan elkaar toevoegen.
De onderstaande punten zijn door de culturele instellingen zelf benoemd over wat zij kunnen betekenen voor de gemeente en wat zij wensen wat de gemeente voor hen kan doen.
(0-meting gemeente Haarlem afdeling ECDW, mei 2018)

Culturele instellingen kunnen de gemeente Haarlem ondersteunen richting de toekomst door:

 • Cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen.
 • Vraag en aanbod betreffende cultuur bij elkaar te brengen.
 • Onze kennis en kunde te delen waardoor er meer impact gecreëerd wordt voor de stad op het gebied van cultuur.
 • Het organiseren van voorstellingen voor kinderen en het geven van workshops op scholen. Dit is belangrijk om de kinderen die van huis uit geen culturele kennis hebben hier toch bij te betrekken.
 • Mee te denken over de plannen om het cultuuraanbod in Haarlem te vergroten en te verbeteren.
 • Het zijn van een goede informatievoorziening over cultureel erfgoed.
 • Op landelijk niveau kunst aan te bieden. Hierdoor wordt Haarlem ook nationaal ondersteund in haar profilering als cultuurstad.
 • Het zijn van een actieve speler op het gebied van cultuurvernieuwing, om te voorkomen dat cultuur in Haarlem een sleur wordt.
 • Haarlem op de (cultuur)kaart te zetten door promotie naar buiten toe.
 • Ervoor te zorgen dat muziek in de breedste zin van het woord een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van Haarlem.

De gemeente Haarlem kan culturele instellingen ondersteunen richting de toekomst door:

 • De continuïteit in de samenwerking te bewaken. Het is belangrijk om een gezamenlijk meerjarig plan te hebben waar je samen naar toe werkt.
 • Meer marketingbudget vrij te maken ter promotie van Haarlem als cultuurstad.
 • Het formuleren van een heldere visie waarom kunst belangrijk is voor de stad. Hierin moet er verder gedacht worden dan dat kunst enkel effect heeft op de economie en het toerisme.
 • Mee te denken en mee te werken met de ambities van alle culturele instellingen in Haarlem.
 • Afspraken na te komen en achter het bureau vandaan te komen, ga er op uit en kom langs!
 • Meer te laten zien dat de gemeente de culturele instellingen waardevol vindt voor de stad. Door dit bijvoorbeeld mee te nemen in hun communicatie richting het Rijk.
 • Meer budget vrij te maken voor de marketing van cultuur zodat de instellingen meer publiek naar de stad kunnen trekken.
 • Ook de kleinere culturele instellingen en kunstenaars te ondersteunen.
 • Meer locaties beschikbaar te stellen voor cultuur.
 • Cultuurinitiatieven subsidie en vertrouwen te geven.
 • Meer aandacht te geven aan het belang van muziek in de stad.