Zet in op meerdere veranderingstrajecten

De NCD (Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren) is recent samengegaan met het NKCC (Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen) en heeft daarmee het grootste platform van directeuren en toezichthouders in Nederland gecreëerd.

Voorzitter van de NCD is: Ron Steenkuijl, tevens Lid raad van bestuur ADG Dienstengroep. De wisselwerking tussen directeuren en bestuurders (executives) enerzijds en commissarissen en toezichthouders (non-executives) anderzijds binnen één onafhankelijke vereniging draagt volgens Ron Steenkuijl bij aan de kwaliteit van besturen en toezichthouden die tevens anticipeert op de realiteit van morgen.

Als reactie op het rapport van Bureau Hofkes geeft Ron Steenkuijl aan dat “goed gekwalificeerde en responsieve toezichthouders en bestuurders nodig zijn die op een juiste wijze verantwoording afleggen aan stakeholders en maatschappij als geheel. Het gaat hierbij om het onderling vaststellen van de minimale kwalificaties voor persoonlijke vaardigheden en gedragscomponenten die nodig zijn voor een goede bestuurscultuur. De NCD zou daar als ledenvereniging een belangrijke rol bij kunnen spelen.”

Dit geldt ook voor het opleidingsaanbod van bestuurders en commissarissen. Volgens de NCD voldoen de huidige management opleidingen binnen Nederland niet langer. Deze MBA-achtige opleidingen zijn vaak te technisch en te juridisch van aard en daarmee achterhaald en niet aangesloten bij de snelheid van het maatschappelijke debat. Het gaat volgens de NCD in de bestuurskamers van de toekomst meer en meer om transparantie, verbinding en vertrouwen en daar horen andere vaardigheden bij.

Om de toon aan de top in de toekomst te veranderen geeft Gerard van Vliet aan:

“We realiseren ons als NCD dat deze economische- en cultuurschok niet automatisch leidt tot een gesmeerd veranderingsproces en een ‘aanpassen aan de nieuwe realiteit’. Daarvoor zijn helaas de belangen te groot EN veelal de persoonlijke kennis en vaardigheden van de (non-) executives te gering. Zelfs als de wil er is, is de individuele polsstok op de korte termijn vaak te gering om de uitdagingen adequaat aan te gaan.”

“Daarom zetten we ook in op meerdere veranderingstrajecten, die de Bestuurskamer van de Toekomst nadrukkelijk zullen kenmerken. Enerzijds betekent dat het aanmoedigen van nieuw ondernemerschap binnen en buiten bedrijven, anderzijds betekent dat het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van (non-)executives.”

“We staan als Nederland wonderwel op vrijwel alle relevante wereld indexen in een Top 10 positie, een uitstekende uitgangspositie waar we met elkaar beretrots op mogen zijn.

Achter die positie gaat een enorme hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden schuil. Binnen de NCD beseffen we ons maar al te zeer dat alleen met een open collegiale houding die kennis, kunde en vaardigheden met elkaar kunnen worden gedeeld en verbeterd.”

 

logo ncd