Reputatiekenmerk 5 – Wederkerigheid
Culturele instellingen verwachten van een gemeente dat de partijen elkaar tijdig informeren en betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en gericht zijn op kruisbestuiving. Een gemeente staat open voor de stem van culturele instellingen en biedt een platform waarop zij kunnen participeren. Het meenemen van deze stem in de besluitvorming zorgt dat een gemeente haar relaties optimaal betrekt.

“Speel als gemeente snel in op de wensen van de stakeholders en de actualiteit in de stad.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Een gemeente ondersteunt lokale initiatieven door beleid te formuleren waar deze initiatieven inpassen.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie