Reputatiekenmerk 4 – Doelgerichte samenwerking
Culturele instellingen verwachten van een gemeente dat er een duidelijke agenda is waarbij de focus ligt op het behalen van de gezamenlijke doelstellingen. De samenwerking is efficiënt en leidt tot succes. De groep culturele instellingen verwacht dat een gemeente in kansen en mogelijkheden denkt en lef toont door ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven.

“De taak van een gemeente is het creëren en stimuleren van mogelijkheden voor de stad.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Innovatief zijn is niet de rol van de gemeente, als zij maar de stakeholders stimuleren en ondersteunen.”
Cultuurrelatie – grote organisatie