Reputatiekenmerk 3 – Partnerschap
Culturele instellingen verwachten van een gemeente dat er wederzijdse bereidheid is om met elkaar samen te werken in co-creatie. Er is sprake van persoonlijk begrip (kennis) en er is respect voor elkaars standpunten. In de samenwerking worden krachten gebundeld en expertise uitgewisseld om een duurzame relatie op te bouwen waarbij de partijen op één lijn zitten. Er wordt over en weer waarde aan elkaar toegevoegd.

“Ik verwacht dat een gemeente beschikt over samenbindend vermogen. Samen werken is samen doen.”
Cultuurrelatie – grote organisatie