Reputatiekenmerk 2 – Transparante communicatie
Culturele instellingen verwachten van een gemeente dat de communicatie open en makkelijk verloopt. Er wordt naar elkaar geluisterd en er is sprake van een tweerichtingsverkeer tussen de partijen. De groep culturele instellingen geeft aan dat het hebben van een goed bereikbaar contactpersoon hierbij belangrijk is. Bij een open communicatie verwachten zij ook dat een gemeente helder maakt wat haar visie is (op cultuur) en duidelijk aangeeft wat haar plannen zijn voor de toekomst.

“Wij moeten met elkaar in gesprek gaan om te weten wat een gemeente nodig heeft. Zo komen we erachter hoe we elkaar kunnen ondersteunen.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Het is voor een gemeente belangrijk transparant te zijn in wat zij wil gaan doen zodat wij niet voor verassingen kunnen komen te staan.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Een gemeente moet een eigen identiteit en visie hebben.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie