Reputatiekenmerk 1 – Verantwoordelijkheid dragen
Culturele instellingen verwachten van een gemeente dat er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel is voor het laten slagen van de samenwerking en het nakomen van gemaakte afspraken. Beide partijen moeten het gevoel hebben op elkaar te kunnen vertrouwen. De cultuurrelaties vinden het belangrijk dat ze weten dat een gemeente de samenwerking met een culturele instelling serieus neemt en borgt binnen het ambtelijk apparaat.

“Het is de taak van een gemeente om te zorgen voor haar burgers, het onderwijs en de zorg. Dit is belangrijk voor een prettige woon- en leefomgeving.”
Cultuurrelatie – grote organisatie