Verwachtingskader stakeholdergroep ondernemers 2018
1. Resultaten behalen Er wordt in kansen en in mogelijkheden gedacht. De output van de samenwerking levert concreet iets op (rendabel).
2. Betrokken samenwerking Een samenwerking waarin wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Afspraken worden nagekomen, er is wederzijdse betrokkenheid en de omgang met elkaar is respectvol.
3. Wederkerigheid Vanuit een gedeelde visie wordt er wederzijds waarde toegevoegd aan elkaar.
4. Transparante communicatie Er is sprake van een heldere communicatie waarbij een gemeente haar relaties tijdig informeert en betrekt bij nieuwe ontwikkelingen. De ambtenaren zijn benaderbaar, er zijn korte lijnen en een vlotte respons.
5. Gelijkwaardigheid Een samenwerking waarin wordt opengestaan voor elkaars positie en standpunten. Ieders stem wordt gehoord en serieus genomen.