Verplichte agendapunten voor de bestuurskamer van de toekomst

 1. Bespreek wat besturen echt betekent;
  Besturen gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor de hele groep, de bereidheid en de moed om dingen te doen die nodig zijn, soms zelfs ten koste van jezelf;
 2. Maak assessments voor topbestuurders verplicht;
  Er heerst nog te veel een taboe op assessments van topfunctionarissen. Door assessments verplicht te maken kunnen kostbare mismatches worden voorkomen. Laat deze assessments een terugkerend thema zijn binnen een bestuursperiode. Hierbij wordt altijd gekeken naar het juiste functieprofiel met persoonskenmerken en competenties, hierbij mag geen ruimte zijn voor compromissen.
 3. Stel waarheid boven schone schijn;
  Wees echt transparant, vermijd de goednieuwsshow en schijnfeedback door transparant en eerlijk te zijn binnen en buiten de bestuurskamer. De reputatie van het bedrijf en het vertrouwen van de stakeholders en het publiek is meer waard dan de persoonlijke positie van bestuurders.
 4. Leer de ‘sense of urgency’ van verandering in te zien;
  Veranderen is geen optie meer, het is een voorwaarde voor succes. Door de langere termijn visie te zien wordt de noodzaak van persoonlijke opofferingen en verdieping zichtbaar en haalbaar. Dit is geen vrijwillige bijdrage, maar een intrinsieke motivatie om de uitdagingen van de huidige tijd aan te gaan.
 5. Benoem een Chief Reputation Officer (CRO) op boardroomniveau;
  Deze is integraal verantwoordelijk voor het reputatiemanagement binnen de organisatie. Laat zien dat reputatiemanagement een volwaardige discipline is die onmisbaar is voor het goed functioneren van de organisatie. Stop reputatiemanagement niet weg bij de afdeling Communicatie of PR. Reputatiemanagement hoort anno 2014 een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie te zijn die onlosmakelijk verbonden is met iedere handeling van het bedrijf.
 6. Volg trainingen op het gebied van de gewenste gedragsveranderingen binnen de bestuurskamer;
  Onderzoek de grondslagen van de huidige praktijk in de bestuurskamer. Leer deskundig worden in; zelfreflectie, openheid (naar jezelf, de ander en de maatschappij)innovatie, en moed. Sta ervoor open om te leren.
 7. Beken kleur naar elkaar;
  Dit gaat naast diversiteit ook over bestuurlijke diversiteit op het gebied van bestuursstijl; deel bestuurders in onder de noemer ‘klassiek’ of ‘nieuw’ en bespreek wat dit voor consequenties heeft in het neerzetten van een gezamenlijke visie en de uitvoering van strategische plannen.
 8. Inspireer als bestuurder in het gewenste gedrag;
  Het kunnen inspireren is voor bestuurders belangrijk om medewerkers en stakeholders op een authentieke manier te kunnen motiveren. Deze motivatie is nodig om gezamenlijke doelstellingen te realiseren en daarbij talent aan te trekken en aan te kunnen spreken. Door volledig achter het bedrijf te staan, wordt er vertrouwen worden gecreëerd bij medewerkers en stakeholders. Helder water stroomt van boven, geef zelf het goede voorbeeld.
 9. Stimuleer innovatie als bestuurder;
  Innovatie stimuleren is belangrijk zowel binnen als buiten het bedrijf. Door innovatie te stimuleren geef ruimte aan anders denkenden worden talentvolle medewerkers aangetrokken dit zal vervolgens winst en/of naamsbekendheid opleveren. Dit zal vervolgens economische vooruitgang opleveren voor het Nederland.
 10. Spreek elkaar aan op integriteit, juist als het schuurt!;
  Door een diverse bestuurskamer te creëren waarbij iedereen deskundige is geworden op het gebied van zelfreflectie, openheid en moed zal het binnen de bestuurskamer mogelijk worden en vanzelfsprekend worden elkaar aan te spreken op integriteit en gedrag.