Duurzame initiatieven bereiken door in hun taal te communiceren

Wil je leren communiceren met de stakeholders uit de groep duurzame initiatieven, dan is het belangrijk om te weten wat zij van jou als gemeente verwachten en ervaren. Ook het kennen van de gewenste toekomstvisie van de duurzame initiatieven is een belangrijk onderdeel bij het leren communiceren in hun taal. In de onderstaande drie knoppen vind u deze aspecten met daaronder tips en adviezen hoe te communiceren in de juiste taal.

Voordelen communiceren in de taal van de duurzame initiatieven

Verwachting duurzame initiatieven Ervaring duurzame initiatieven Toekomstvisie duurzame initiatieven

Checklist communiceren met duurzame initiatieven

Te gebruiken bij brieven, persbericht, blogs, emails etc.

Start dialoog met duurzame initiatievenParticipatie verhogen duurzame initiatieven