Culturele instellingen bereiken door in hun taal te communiceren

Wil je leren communiceren met de stakeholders uit de groep culturele instellingen, dan is het belangrijk om te weten wat zij van jou als gemeente verwachten en ervaren. Ook het kennen van de gewenste toekomstvisie van de culturele instellingen is een belangrijk onderdeel bij het leren communiceren in hun taal. In de onderstaande drie knoppen vind u deze aspecten met daaronder tips en adviezen hoe te communiceren in de juiste taal.

Voordelen communiceren in de taal van de culturele instellingen

  • Ze blijven aangehaakt.
  • Stimuleren wederkerigheid
  • Verhogen participatie en transacties
Verwachting culturele instellingen Ervaring culturele instellingen Toekomstvisie culturele instellingen

Checklist communiceren met culturele instellingen

Te gebruiken bij brieven, persbericht, blogs, emails etc.

  • Geef als gemeente aan welke verantwoordelijkheid je hebt en draagt.
  • Geef aan hoe stakeholders kunnen reageren op jouw bericht -> vermeld contactpersoon en contactgegevens.
  • De contactpersoon heeft voldoende kennis over betreffende onderwerpen (vakbekwaam)(Een volwaardige gesprekspartner zorgt ervoor dat je serieus wordt genomen.)
  • Vermeld altijd de Why. Waarom communiceer je wat je communiceert. Stakeholders hebben behoefte aan het grote plaatje.
  • Geef in je communicatie altijd aan dat feedback altijd welkom is en mee wordt genomen in de besluitvorming (koppel dit vervolgens terug).
  • Ligt de boodschap in lijn met het gewenste toekomstperspectief.

Start dialoog met culturele instellingenParticipatie verhogen culturele instellingen