Waarom stakeholder kapitalisme en de Methode Hofkes hand in hand gaan.

Davos en Stakeholderkapitalisme- ‘Stakeholderkapitalisme’ is in Davos 2021 tijdens het World Economic Forum (WEF) de meest gehoorde term. Tijdens het WEF komen belangrijke internationale businessleaders en overheidsfunctionarissen bij elkaar. Met elkaar praten zij een week lang over de economische toestand in de wereld en de oplossingen die nodig zijn. Daarbij is de gemeenschappelijke deler dit jaar dat iedereen wil verduurzamen en inclusiever wil besturen. En wel zo snel mogelijk. Het model dat daarbij veelvuldig ter tafel komt is stakeholderkapitalisme. Bij stakeholderkapitalisme moet je denken aan langetermijnwaarde creatie. Het is de tegenhanger van shareholderkapitalisme (aandeelhouderskapitalisme) waarbij kortetermijn denken en winst maken centraal staat. Stakeholderkapitalisme betekent in de praktijk dat je rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. En met de maatschappij als geheel.  Maar waar begin je?

De ‘hoe dan’ is de Methode Hofkes – De Methode Hofkes is de uitvoering van stakeholderkapitalisme.  Je start met het in kaart brengen van je stakeholdernetwerk. Wie zijn dat? Denk bijvoorbeeld aan je klanten, medewerkers, leveranciers, overheden maar ook je strategische en maatschappelijke partners. Bovendien, vergeet niet bijvoorbeeld de omwonenden, het sociaal domein, de stedelijke community. Voor iedere bedrijf is het stakeholdernetwerk uniek. Vervolgens is het van belang om de blik van buiten naar binnen te halen met goed stakeholders-onderzoek. Je zal daarbij zien dat iedere stakeholdergroep een andere verbinding heeft met jouw organisatie en ook andere dingen belangrijk vindt. Tot slot meet je het draagvlak per stakeholdergroep. Is de groep in verbinding met jouw organisatie (sterk draagvlak), of staat deze groep juist verder van je af (weinig draagvlak). De Reputatiebarometer® van de Methode Hofkes maakt dat per stakeholdergroep inzichtelijk.

Iedereen heeft stakeholders en daar ligt de werkelijke waarde– Ieder bedrijf heeft stakeholders. Bedrijven die primair gericht zijn op snel winst maken (kortetermijn)  hebben meestal weinig draagvlak onder hun stakeholders opgebouwd. Op de langetermijn zijn deze bedrijven niet veel waard.  Hun reputatie is vaak slecht en bovendien dragen zij weinig bij aan verduurzaming en inclusiviteit. Beleggers zijn steeds minder geneigd om nog in deze bedrijven te investeren. Het stakeholderkapitalisme heeft de toekomst. We willen allemaal werken voor en zaken doen met bedrijven die toekomstbewust zijn. Dat betekent dat zij aantoonbaar rekening houden met mens en natuur. Hoe sneller je als organisatie met het stakeholderbestuursmodel aan de slag gaat, hoe sneller je een geloofwaardig verhaal hebt over langetermijnwaardecreatie, duurzaamheid en inclusiviteit.

lees meer:

Vandaag nog aan de slag met het stakeholdermodel? Klik hier 

Van winst naar draagvlak 

Nooit meer terug naar ‘business-as-usual’