Handleiding dashboard

Theoretisch kader

Reputatiescore ↑ Goed reputatie en participatie management leidt tot meer transacties.
Bovenstaande formule geeft deze beweging weer.

De reputatie van een organisatie wordt bepaald door de stakeholders. BHRM definieert reputatie als volgt: de (goede) naam die een organisatie heeft opgebouwd onder haar stakeholders op basis van eigen handelen. Reputatie wordt gemeten vanuit het perspectief van de ontvangers. Onder het stakeholderperspectief worden de verwachting, ervaring en het toekomstbeeld van de externe stakeholders verstaan in relatie tot de gemeente Haarlem.

Hoe sterker de overeenkomst is tussen de verwachting van de stakeholder (door de organisatie gecreëerde beeldvorming) en de ervaring (het gedrag van de organisatie), der te sterker de reputatie van de gemeente Haarlem.
De reputatiescore zegt dus eigenlijk iets over de kwaliteit van de verbinding tussen de gemeente Haarlem en haar stakeholders.

Stakeholderparticipatie ↑ Participeren betekent actieve deelname.
De gemeente Haarlem vertaalt dit naar meer ruimte geven aan initiatieven uit de stad en stakeholders laten meedoen in de besluitvorming.

Bij een optimale vorm van participeren voegt de gemeente Haarlem waarde toe aan haar stakeholder en de stakeholders aan de gemeente Haarlem. Dit gebeurt het beste wanneer beide partijen hetzelfde beeld hebben over de toekomst en de samenwerking (relatie/partnerschap).

Transacties ↑ Het laten stijgen van transacties betekent meetbare doelstellingen behalen, zowel financieel als niet financieel.

Tijdens de reputatieverbetering zijn de stakeholder naar je toe getrokken en tijdens de participatieverbetering is er waarde aan elkaar toegevoegd.
Dit is een investering (voor de lange termijn) wat leidt tot concrete resultaten.

Doel

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lid worden

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Gebruik van forum

Nieuw bericht:
Door op een pagina met forum op ‘Add topic’ kunt u een nieuw bericht toevoegen waar andere leden op kunnen reageren. U kunt een titel geven over het onderwerp wat u wilt aankaarten. In het tekstvak kunt u de tekst aanpassen naar wens. Daarnaast is het mogelijk een bestand tot 2mb bij te voegen. Door het vinkje ‘Subscribe’ aan te vinken krijgt u meldingen over nieuwe ontwikkelingen op het bericht. Als alles naar wens is drukt u op ‘Add topic’. Het bericht zal vervolgens geplaatst worden.

Reageren:

Als een bericht geopend is staat onderaan ‘Leave a reply’. Hier kunt u net als bij het aanmaken van een bericht tekst intypen naar wens. Daarnaast is er de mogelijkheid een bestand tot 2mb bij te voegen. Door het vinkje ‘Subscribe’ aan te vinken krijgt u meldingen over nieuwe ontwikkelingen op het bericht. Als alles naar wens is drukt u op ‘Add reply’. Het bericht zal vervolgens geplaatst worden.

Berichten

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Op de hoogte blijven

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”