Waar kunnen de gemeente en ondernemers elkaar ondersteunen

Op het moment dat het toekomstvisie van beide partijen overeenkomt, kunnen ze waarde aan elkaar toevoegen.

Overeenkomsten toekomstvisie
Gemeente Haarlem en ondernemers

  • Bedrijvigheid van de stand versterken
  • Ruimte en ondersteuning voor bevordering ondernemersklimaat en meer werkgelegenheid
  • Juiste balans tussen wonen en werken
  • Bevorderen circulaire economie
  • Stimuleren en behouden start-ups
  • Gemeente als verbindende partij voor nieuw talent