Waar kunnen de gemeente en culturele instellingen elkaar ondersteunen

Op het moment dat het toekomstvisie van beide partijen overeenkomt, kunnen ze waarde aan elkaar toevoegen.

Overeenkomsten toekomstvisie
Gemeente Haarlem en culturele instellingen

  • Divers en attractief cultureel aanbod
  • Gericht op ontwikkelen van en kansen bieden aan nieuw talent en kleine instellingen
  • Spreiding van cultuur door de stad bevordert cultuurparticipatie
  • Cultuur toegankelijk en laagdrempelig maken voor alle lagen van de bevolking, dit zorgt voor meer verbinding tussen burgers en kruisbestuiving tussen grote en kleine instellingen
  • De charme van Haarlem bewaken door ruwe plekken en erfgoed te koesteren
  • Divers evenementen- en cultuuraanbod voor verschillende doelgroepen brengt verschillende cultuurachtergronden bij elkaar
  • Verbeteren kunstenaarsklimaat door leegstaande locaties beschikbaar te stellen als broedplaats voor kunst en creatieve bedrijvigheid