Reputatiescores Bouwend Haarlem

De reputatiescore wordt vastgesteld aan de hand van de vijf belangrijkste reputatiekenmerken vanuit het perspectief van de stakeholdergroep bouwend Haarlem. Deze vijf reputatiekenmerken vormen het verwachtingskader (score) dat de stakeholdergroep bouwend Haarlem heeft van een gemeente in het algemeen. De score bedraagt 43.

Hoe de gemeente daadwerkelijk wordt ervaren door de ondernemers wordt weergegeven in de ervaringsscore.
De gemeten samenhang tussen de verwachting en ervaring bepaalt de reputatiescore van de gemeente Haarlem. Er sterke samenhang tussen beide niveaus leidt tot een sterke reputatie en een geringe samenhang leidt tot een kwetsbare reputatie.

Blauw = Verwachting
Geel = Ervaring