Reputatiescore alle stakeholders

Bepalen reputatiescore

De reputatiescore wordt vastgesteld aan de hand van de vijf belangrijkste reputatiekenmerken vanuit het perspectief van alle stakeholdergroepen. Deze vijf reputatiekenmerken vormen het verwachtingskader (score) dat de stakeholdergroepen hebben van een gemeente in het algemeen. De score bedraagt 47. (barometer hier)

Hoe de gemeente daadwerkelijk wordt ervaren door de ondernemers wordt weergegeven in de ervaringsscore.
De gemeten samenhang tussen de verwachting en ervaring bepaalt de reputatiescore van de gemeente Haarlem. Er sterke samenhang tussen beide niveaus leidt tot een sterke reputatie en een geringe samenhang leidt tot een kwetsbare reputatie.

Geel = verwachting
Blauw = ervaring
Rood = verschil tussen verwachting en ervaring (reputatiegap)
Zwart = verschil tussen verwachting en ervaring (reputatiematch)

Selecteer de gewenste subgroep:
[dropdown]
[dropdown-option value=”option0″ default=true]Alle[/dropdown-option]
[dropdown-option value=”option1″]Klein[/dropdown-option]
[dropdown-option value=”option2″]Middel[/dropdown-option]
[dropdown-option value=”option3″]Groot[/dropdown-option]
[/dropdown]

[dropdown-content value=”option0″]

Kenmerk 1:
Verantwoordelijkheid dragen
Kenmerk 2:
Transparante communicatie
Kenmerk 3:
Partnerschap over en weer
Kenmerk 4:
Doelgericht samenwerken
Kenmerk 5:
Betrokken samenwerking
Verschil is 1,7.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,3.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 0,9.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,3.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,2.
Klik hier hoe te verbeteren >>

[/dropdown-content]
[dropdown-content value=”option1″]

Kenmerk 1:
Verantwoordelijkheid dragen
Kenmerk 2:
Transparante communicatie
Kenmerk 3:
Partnerschap over en weer
Kenmerk 4:
Doelgericht samenwerken
Kenmerk 5:
Betrokken samenwerking
Verschil is 3,0.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 2,6.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,9.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 2,1.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,6.
Klik hier hoe te verbeteren >>

[/dropdown-content]

[dropdown-content value=”option2″]

Kenmerk 1:
Verantwoordelijkheid dragen
Kenmerk 2:
Transparante communicatie
Kenmerk 3:
Partnerschap over en weer
Kenmerk 4:
Doelgericht samenwerken
Kenmerk 5:
Betrokken samenwerking
Verschil is 2,2.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,3.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 0,4.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,6.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,0.
Klik hier hoe te verbeteren >>

[/dropdown-content]

[dropdown-content value=”option3″]

Kenmerk 1:
Verantwoordelijkheid dragen
Kenmerk 2:
Transparante communicatie
Kenmerk 3:
Partnerschap over en weer
Kenmerk 4:
Doelgericht samenwerken
Kenmerk 5:
Betrokken samenwerking
Verschil is 2,6.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,0.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 0,7.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,4.
Klik hier hoe te verbeteren >>
Verschil is 1,2.
Klik hier hoe te verbeteren >>

[/dropdown-content]