Stakeholder-Reputatieonderzoek ZuidOostZorg biedt strategische stuurinformatie

Reputatiemanagement in de zorg

BHRM voert voor zorginstelling ZuidOostZorg een doorlopend reputatieonderzoek uit. ZuidOostZorg is een innovatieve zorgorganisatie in het Noorden van het land. Ambitieus, en altijd op zoek om morgen beter te zijn dan vandaag. Leren en ontwikkelen, en verder zijn dan de rest. Dat past perfect bij de waarden van Bureau Hofkes. Een natuurlijke match.

Om de 2 jaar worden verschillende stakeholdergroepen van ZuidOostZorg telefonisch geïnterviewd door BHRM; junior en senior medewerkers, strategische partners, vertegenwoordigers van cliëntenraden, cliënten uit de thuiszorg en de cliënten uit de verzorgingshuizen.

De feedback van stakeholders helpt ons om duurzame relaties te onderhouden en uit te bouwen.”
Medewerker, ZuidOostZorg

Waarom reputatieonderzoek in de zorg?

ZuidoostZorg wil graag dat beetje extra bieden. Maar hoe goed doen zij het in de ogen van de cliënten, de medewerkers en de partijen waar zij mee samenwerken? Door het reputatieonderzoek van BHRM krijgt ZuidOostZorg inzicht in de blik van buiten naar binnen. De organisatie is verbonden met haar stakeholders en kan op deze manier meebewegen met hun belangen. Door middel van het reputatieonderzoek laat ZuidOostZorg zien de feedback van haar stakeholders serieus te nemen.

Het is heel goed dat ZuidOostZorg dit reputatieonderzoek laat uitvoeren. Er wordt in de zorg veel gewerkt met keurmerken, maar een onderzoek als dit is veel waardevoller omdat het meer inhoudelijk is en een beter beeld geeft van de werkelijkheid. Hier kunnen wij mee vooruit!.”
Professional, ZuidOostZorg

Strategische stuurinformatie

Door tweejaarlijks de reputatie te meten krijgt ZuidOostZorg antwoord op vragen zoals: Wat is er veranderd in de reputatie? Zijn de reputatiekrachten doorontwikkeld en de verbeterpunten omgezet in kansen? En welke reputatiekrachten en verbeterpunten zijn er eventueel bijgekomen? BHRM vertaalt de blik van buiten naar binnen tot bruikbaar advies op zowel strategisch, tactisch als mede op operationeel niveau. In co-creatie met de stakeholders levert het reputatieonderzoek belangrijke stuurinformatie op voor ZuidOostZorg die verwerkt is in een concreet strategisch plan voor de komende jaren.

Door het objectieve reputatieonderzoek van Bureau Hofkes weten we in hoeverre onze stakeholders ons van toegevoegde waarde vinden en gebruiken we de feedback om de reputatie te borgen en/of verder te verbeteren.”
Anke Huizenga, Bestuursvoorzitter, ZuidOostZorg

Op weg naar een open netwerkorganisatie!

BHRM begeleidt ZuidOostZorg in de transitie van een top-down aangestuurde organisatie (fase 1) naar een organisatie die volledig in verbinding staat met haar omgeving (fase 4). ZuidOostZorg beweegt zich binnen het BHRM stakeholder-reputatiemodel van fase 2 naar fase 4. Fase 4 vormt een krachtig open netwerk-organisatie, passend bij de circulaire economie, waarbij de stakeholders waarde toevoegen aan de organisatie alsmede andersom. Ook voegen de stakeholders waarde onderling aan elkaar toe. Het succesmodel van de toekomst!

De Methode Hofkes is van toepassing op alle stakeholders. Dat is anders dan bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid-onderzoek of de CQ-index voor clienten. Dat is heel specifiek. De Methode Hofkes biedt een totaal overzicht en dat maakt dat je beter ziet hoe je moet besturen.”
Suzan Riemsma, projectmanager ZuidOostZorg

Succesvolle implementatie stakeholderbeleid

ZuidOostZorg deelt de resultaten van het reputatieonderzoek niet alleen onder haar relaties maar implementeert ze ook daadwerkelijk in de bedrijfsvoering. In het jaarverslag wordt er naast de jaarcijfers ook inzicht gegeven in de niet-financiële waarde van de organisatie middels de BHRM Reputatiebarometer®. Hiermee stelt de organisatie zichzelf een duidelijke norm. ZuidOostZorg streeft ernaar een high performance organisatie te worden. Daarbij is het streven naar continue verbinding en vernieuwing essentieel.

Barometer zuidoostzorg jaarverslag

Wilt u meer informatie over een BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek voor uw organisatie?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.