Van zender naar ontvanger: het transparantietijdperk

We bevinden ons midden in het transparantietijdperk. Ontvangers zijn allang niet meer anoniem. Via bijvoorbeeld Google kan iedereen van alles over een organisatie te weten komen, ook hetgeen wat de organisatie liever niet met het publiek deelt. Daarnaast is de informatie die een organisatie zendt (zoals reclame en informatiewebsites) minder relevant aan het worden. Consumenten kunnen via vergelijkingssites, fora en (consumenten)reviews van alles over een organisatie en haar producten en diensten te weten komen. De invloed van een organisatie op deze informatie is beperkt, terwijl negatieve berichtgeving wel reputatieschade ter gevolg kan hebben.

Door in een vroeg stadium signalen op te vangen uit de buitenwereld (met behulp van reputatieonderzoek) kan reputatieschade voorkomen worden. Kijk bij Methode Hofkes voor wat Bureau Hofkes voor u kan betekenen, of hoe een reputatieonderzoek wordt uitgevoerd.

 

“Kijk, mensen die aan het roer staan van een bedrijf hebben natuurlijk een andere kijk dan de mensen die dagelijks hun werk doen. Die staan natuurlijk veel verder van de zaken af. Hij zegt zelf dat hij op een ivoren toren zit en dat is natuurlijk zo.”
Respondent reputatieonderzoek

“Komende jaren wordt op basis van de mate van transparantie meer en meer het verschil zichtbaar tussen zwak presterende organisaties en excellent presterende organisaties.”
Bezoeker van het 2e Nationale Reputatie Congres