ACTUEEL: RESULTATEN ONDERZOEK BUREAU HOFKES TOON AAN DE TOP

Voor circulaire economie nieuw type leiderschap noodzakelijk

Er is een drastische verandering van gedrag nodig in de bestuurskamers als bestuurders de transitie naar een circulaire economie geloofwaardig willen inzetten. Volgens de bestuurlijke top zelf is er dringend behoefte aan bestuurders die hun eigen belang ondergeschikt maken aan het maatschappelijke belang. Nu zijn bestuurders naar eigen zeggen nog teveel gericht op direct resultaat, korte-termijn belangen en winstgedrevenheid. Lees hier de publicatie in Trouw 19 december 2018 en het persbericht van BHRM.

JAN PETER BALKENENDE REFLECTEERT OP ONDERZOEK BHRM TOON AAN DE TOP

Luister naar de reactie van Jan Peter Balkenende: “Met meer vrouwelijke bestuurders aan de top, neemt de aandacht voor sustainability toe’. “Circulaire economie vraagt reflectie, moed en een lange adem” en “De knop in denken moet echt om, want zo kan het niet langer”.

TOENEMENDE KLOOF MAATSCHAPPIJ EN BESTUURDERS; BEHOEFTE AAN CIRCULAIRE BESTUURDERS NEEMT TOE

Eerder al, in 2009 en in 2014 voerde Bureau Hofkes onderzoek uit naar de toon aan de top onder 80 bestuurders. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat bestuurders herkennen dat het vertrouwen tussen bestuurders en de maatschappij afneemt. Bestuurders geven daarbij aan dat dit volgens hen een negatieve invloed heeft op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen van ons land.

De respondenten, oftewel; bestuurlijk Nederland zelf, geeft aan dat een belangrijke oorzaak daarvoor ligt bij het gedrag in de bestuurskamer en de keuzes die door bestuurders worden gemaakt. Volgens bestuurders ligt de nadruk in de bestuurskamers nog teveel op korte termijn belangen en winstmaximalisatie en is er een gebrek aan visie en een lange termijn perspectief.

In 2014 gaven bestuurders aan dat er volgens hen een dringende behoefte is aan een nieuwe toon aan de top, maar dat deze onvoldoende doordringt in de huidige bestuurskamers.

CEO’s ONTSNAPPEN MET PRAATJES NIEUW TYPE LEIDER KOMT IN BOARDROOM MAAR NIET AAN DE BAL

2009, het Financiële Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2009; topbestuurders durven elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag 2014; het Financiële Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2014; ondanks de wens van 5 jaar geleden om te veranderen, is dit niet gebeurd.
Nationaal Reputatieonderzoek 2009 Nationaal Reputatieonderzoek 2014
GEWENSTE BESTUURSSTIJL: MEER VERBINDING MET DE MAATSCHAPPIJ

De kern van het rapport 2009-2014 concludeert dat de oriëntatie van bestuurders meer gericht zou moeten zijn op verbinding met de maatschappij, open staan voor signalen en het vermogen tot zelfreflectie en zelfevaluatie. Te veel bestuurskamers opereren te geïsoleerd van de maatschappij. Het Nationale Reputatieonderzoek 2009-2014 toont de dynamiek aan binnen de bestuurskamers tussen,  een klassieke en behoudende bestuursstijl en de gewenste nieuwe meer verbindende bestuursstijl, en kreeg veel media-aandacht. Klik hier voor de artikelen in de media

HET BELANG VAN EEN NIEUWE TOON AAN DE TOP

Integriteit en transparantie zijn termen die vandaag de dag veel waarde hebben in de bestuurskamer. Het belang van een bestuurlijke toplaag die vertrouwd wordt is essentieel voor het succesvol kunnen aansturen van organisaties en maatschappelijke instellingen.  Burgers en werknemers, klanten en aandeelhouders, overheden en belangengroepen: iedereen moet kunnen vertrouwen op bestuurders, en kunnen geloven in beloftes van organisaties. Het is essentieel om in te spelen op de snel veranderende verwachting van de maatschappij, waarbij steeds meer innovatiekracht, circulariteit en een visie op duurzaamheid wordt verwacht van de bestuurlijke bovenlaag van ons land.

DOORLOPEND REPUTATIEONDERZOEK TOON AAN DE TOP

Sinds 2009 voert BHRM om de vier- tot vijf jaar het Nationale Reputatieonderzoek uit naar de gewenste toon aan de top. Deze doorlopende cultuurstudie naar de ontwikkeling van de toon aan de top binnen de Nederlandse bestuurskamers is gestart in 2009 en herhaald in 2014. In 2018 zijn wederom 80 topbestuurders bevraagd over hun ervaring met de toon aan de top. De onderzoeksresultaten geven duiding aan de gewenste toon in relatie tot de door bestuurders ervaren toon. 

Lees hier het persbericht: Topbestuurders: transitie nodig in toon aan de top.

Lees meer over de Dutch Circular Leadership Conference, dé conferentie voor Nederlandse bestuurders over Circulair Besturen.