Wat klanten zeggen over BHRM

Aantrekkelijk aan de Methode Hofkes is de wederkerigheid van het model. Het redeneert vanuit de ontvanger in plaats vanuit de zender. Dit biedt veel nieuwe inzichten.”
Suzan Riemsma, projectmanager ZuidOostZorg

De Methode Hofkes geeft inzicht en handvatten over hoe de stakeholdergroepen naar je organisatie kijken. En wat ze van je verwachten.
Het heeft Havenbedrijf Amsterdam geholpen om ons beleid concreet te maken, zoals de strategie “in 2030 Kolen de Haven uit.”

Renee Menting, projectleider havenbedrijf Amsterdam

De Methode Hofkes stelt onze partners in staat om in hun eigen woorden de organisatie inzicht te geven in de krachten en blinde vlekken.
Dit past goed bij de waarden van het Friesland College.

Rachel van der Vugt, directeur Onderwijs, Personeel en Innovatie Friesland College

De Methode Hofkes is van toepassing op alle stakeholders. Dat is anders dan bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid-onderzoek of de CQ-index voor cliënten. Dat is heel specifiek. De Methode Hofkes biedt een totaal overzicht en dat maakt dat je beter ziet hoe je moet besturen.”
Suzan Riemsma, projectmanager ZuidOostZorg

Door de Methode Hofkes zijn wij meer gaan inzetten op relatiemanagement en hebben wij onze contacten verbeterd.
De Methode Hofkes biedt ons een betrouwbare onderbouwing en concrete handvatten.”

Cynthia van Wachem, communicatieadviseur Stichting IZZ Zorgverzekering en informatieplatform

De Methode Hofkes is een zeer bruikbaar model. De kracht van het model is dat het van buiten naar binnen redeneert. Het helpt onze organisatie om helder te kunnen communiceren met onze stakeholders en dit leidt weer tot een uitstekende reputatie, waar we trots op zijn!”
Anke Huizenga, Bestuursvoorzitter ZuidOostZorg

Methode Hofkes is een methodiek die de stakeholders in staat stelt om eigen feedback te geven. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in krachten en verbeterpunten.”
Medewerker, ZuidOostZorg