Hofkes Reputatiebarometer

De Hofkes Reputatiebarometer® houdt in dat uw organisatie een overzichtsbeeld krijgt van uw positie bij uw stakeholders (klanten, aandeelhouders, media, strategische partners, politiek, etc.). Met dit stakeholdermodel krijgt u vanuit verschillende invalshoeken een blik van buiten naar binnen gepresenteerd. De Hofkes Reputatiebarometer® meet de reputatie-score per stakeholdergroep. U krijgt inzicht in uw positie en hoe u uw stakeholders het beste kunt bereiken.

“De Reputatiebarometer van Bureau Hofkes is een zeer bruikbaar model. De kracht van het model is dat het van buiten naar binnen redeneert. Het helpt onze organisatie om helder te kunnen communiceren met onze stakeholders en dit leidt weer tot een uitstekende reputatie, waar we trots op zijn!”
Anke Huizenga, Bestuursvoorzitter ZuidOostZorg “Dat beetje extra”

De werking van de Reputatiebarometer®

De eerste meting vormt de 0-meting en betekent het vertrekpunt van uw professionele stakeholderbeleid. Het BHRM reputatieonderzoek wordt uitgevoerd onder gemiddeld 5 tot 8 stakeholdergroepen. Dit kunnen klanten zijn, maar ook strategische partners, toezichthouders, leveranciers, omwonenden, de overheid en de media. Kernvraag is wat de stakeholders waarnemen als zij naar uw organisatie kijken. Hoe geloofwaardig en betrouwbaar bent u voor hen? Wat zijn uw krachten? Welke aannames zitten uw organisatie in de weg?

“Los van de resultaten van onze vaste klanttevredenheidsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek, hebben wij behoefte aan reputatieonderzoek om een algemeen beeld over de reputatie van onze organisatie vanuit verschillende relatiegroepen te verkrijgen.” Dertje Meijer, Havenbedrijf Amsterdam

Reputatie-index

Per stakeholdergroep geeft De Hofkes Reputatiebarometer® een reputatiewaarde aan tussen de 0 en de 100. Deze waarde wordt de reputatie-index genoemd. De eerste reputatie-meting wordt de 0-meting genoemd. Door jaarlijks een vervolgmeting uit te laten voeren, wordt de verbetering van uw reputatie op de Reputatiebarometer waarneembaar.

reputatiebarometer

 

Hoe hoog is uw score?


In welke mate waarderen stakeholders uw organisatie?

BHRMlogo Bel onze reputatieadviseur Sigrid van Berlo voor een kennismakingsgesprek
 

Telefoon: 023 – 528 10 40
E-mail: info@bhrm.nl