Reputatiekenmerk 5 – Wederkerigheid (reputatieverbeterpunt)
Culturele instellingen ervaren bij de gemeente dat kleine initiatieven onvoldoende gestimuleerd worden binnen het cultuuraanbod van de stad. Daarnaast ervaren zij in 25% van de gevallen dat hun stem wordt meegenomen in de besluitvorming. Er wordt hen in beperkte mate een platform geboden om te participeren, waardoor zij zich ten opzichte van de subgroepen grote en middelgrote organisaties minder serieus genomen voelen door de gemeente Haarlem. De subgroepen middelgrote organisaties (89%) en grote organisaties (78%) geven aan te ervaren dat hun stem wél door de gemeente Haarlem wordt meegenomen in de besluitvorming.

“Ik ervaar niet dat de gemeente Haarlem echt naar ons luistert. Zij ondersteunen geen kleine lokale initiatieven.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Ik merk als kleine organisatie weinig van participatie.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Er is ruimte en er worden initiatieven gestimuleerd, maar dan vanuit andere partijen en niet vanuit de gemeente Haarlem. Ik verwacht dit ook niet per se van een gemeente.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Ga in gesprek met mensen. Ga op de koffie, zo krijg je voeding.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“De gemeente Haarlem is niet serieus over de bijdrage van kleine organisaties voor de stad. Wij voelen ons niet betrokken.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie