Reputatiekenmerk 4 – Doelgerichte samenwerking (reputatieverbeterpunt)
Culturele instellingen ervaren bij de gemeente dat de slagkracht van het ambtelijk apparaat mist. De uitvoering gaat traag en er lijkt onvoldoende draagvlak en daadkracht te zijn waardoor er geen concrete stappen worden gezet. De samenwerking wordt hierdoor te weinig als doelgericht ervaren, omdat het te weinig leidt tot succes, aldus de cultuurrelaties.

“Ik merk bij ambtenaren dat zij een brede blik hebben en emotioneel betrokken zijn, maar als je iets wil bereiken krijg je moeilijk draagvlak.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Ik ervaar een goede samenwerking maar het hangt er wel vanaf met wie je te maken hebt. Bij de afdeling cultuur gaat het heel goed, maar bij de andere afdelingen loopt het stug en stroperig. Er is geen beweging in te krijgen. Ik vraag mij daarbij af hoe goed het ambtelijk apparaat is.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“De bereidwilligheid van de gemeente Haarlem om fijn samen te werken ervaar ik, maar in de uitvoering blijft dit achter.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Ik merk dat de raad en college wel willen, maar dat het ambtelijk apparaat, die de ideeën moeten uitvoeren dit niet kunnen waarmaken.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“De gemeente Haarlem is ambitieus en ondernemend maar wel ambtelijk, hiërarchisch en log.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Er is veel gebeurd en er worden veel nieuwe samenwerkingen gezocht, het zijn echter allemaal ideeën waar niks concreets uitkomt.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“Groot hart voor kunst en cultuur, maar niet altijd consequent en soms traag.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

Wat een doelgerichte samenwerking nog meer beperkt volgens de respondenten is het gebrek aan lef van de gemeente Haarlem om nieuwe ideeën van de cultuurrelaties een plek te durven geven. De ruimte om te investeren in projecten waarvan het nog niet duidelijk is of deze succesvol gaan worden is, onvoldoende aanwezig. De respondenten zien dit als een gemiste kans voor de profilering van Haarlem als vooruitstrevende cultuurstad, gericht op het kweken van nieuw talent.

“Er mag ondernemender gedacht worden bij de gemeente Haarlem. Bij investeren moet je naar de lange termijn kijken. Je ziet dit niet meteen op korte termijn terug. Soms moet je gewoon investeren in het ongrijpbare, ook al wordt dat nu eng gevonden.” Cultuurrelatie – grote organisatie

“Sta open voor nieuwe dingen, luister goed en oordeel niet te snel.“
Cultuurrelatie – kleine organisatie