Reputatiekenmerk 3 – Partnerschap (reputatiematch)
Culturele instellingen ervaren bij de gemeente dat ze tevreden zijn over de meedenkende en meewerkende houding van de gemeente Haarlem. De ambtenaren zijn enthousiast om samenwerkingen aan te gaan met culturele instellingen. De gemeente Haarlem denkt in kansen en is oplossingsgericht. Er is veel bereidheid om de samenwerking te laten slagen, aldus de respondenten.

“Ze knopen partijen aan elkaar en denken met ons mee. Ze zijn actief en pakken kansen. Dit heb ik nog niet zo vaak meegemaakt bij een gemeente.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“De gemeente is oplossingsgericht. We krijgen subsidie en de medewerkers van de gemeente helpen ons. Bijvoorbeeld bij onze verbouwing.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Ik merk dat de gemeente Haarlem veel wilt doen om tot een mooie samenwerking te komen. Ze zijn betrokken.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Ze zijn betrokken en enthousiast en behouden een goed evenwicht wat betreft de belangen van de gemeente en het bedrijf.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“We houden het altijd met elkaar vol in de samenwerking. Er wordt zowel door de gemeente als door ons gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de wensen vanuit de samenleving.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“De gemeente Haarlem toont bereidheid om een voorstel te laten slagen.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Ik ervaar de gemeente Haarlem als heel betrokken en begripvol, ze komen zelf met inbreng terwijl dat niet hoeft.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie