Reputatiekenmerk 2 – Transparante communicatie (reputatieverbeterpunt)
Culturele instellingen ervaren bij de gemeente Haarlem dat de ambtenaren angstig zijn om transparant te communiceren richting hen. Volgens de respondenten komt dit door een onvoldoende heldere visie. Wanneer er geen duidelijke stip op de horizon aanwezig is maakt dit het lastig voor de ambtenaren om (goede) beslissingen te nemen en knopen door te hakken, waardoor heldere terugkoppeling niet mogelijk is. De communicatie kan hierdoor als minder open en transparant worden ervaren, aldus de cultuurrelaties.

“Ik ervaar geen goede samenwerking met de gemeente Haarlem en dat vind ik heel droef. Ik ben echt van het kastje naar de muur gestuurd en nu moeten we zelfs van locatie verhuizen. De gemeente Haarlem staat los van de mensen. Er is geen visie en geen lef om uit te voeren. Ik moet mij echt inhouden om niet weer heel boos te worden…”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Het nemen van beslissingen gebeurt te weinig. Ambtenaren zijn in hun functie angstig om open te communiceren en dit botst met een heldere visie. Ik vind de cultuur gesloten.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Haarlem waait mee met alle winden. Ze hebben geen eigen visie. De wil vanuit de ambtenaren is er wel.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

“Wees helder en duidelijk over je doelen, kwantificeer deze en deel dit met ons. Het is nu een moeras.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“De ambtenaren mogen meer naar buiten treden, ze zijn erg op zichzelf en individueel. De informatievoorziening intern kan beter georganiseerd worden.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie

Van de respondenten geeft 88% aan een vast contactpersoon te hebben vanuit de gemeente Haarlem. De cultuurrelaties zijn tevreden over de samenwerking met hun contactpersoon vanwege de goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd ervaren de culturele instellingen dat er intern niet altijd goed gecommuniceerd wordt over doelstellingen waardoor er langs elkaar heen wordt gewerkt. Opvallend is dat de subgroep kleine culturele organisaties het minst positief is over de open en transparante communicatie van de gemeente. De helft (50%) binnen deze subgroep geeft aan hier ontevreden over te zijn. De subgroepen middelgrote en grote organisaties zijn een stuk positiever. Het percentage dat een open en toegankelijke communicatie ervaart bij de gemeente Haarlem is 70% of hoger.

“Ik ervaar mijn relatie met de gemeente Haarlem als uitstekend! Soms is het intern wel een beetje rommelig.”
Cultuurrelatie – grote organisatie

“Soms gaat de samenwerking heel goed, soms totaal niet en werken we langs elkaar heen.”
Cultuurrelatie – kleine organisatie