Reputatiekenmerk 1 – Verantwoordelijkheid dragen (reputatieverbeterpunt)
Culturele instellingen ervaren bij de gemeente dat de ambtenaren zich hard maken voor de samenwerking en dat de juiste intentie aanwezig is, maar dat de uitwerking daarvan niet altijd goed uitpakt. Er wordt regelmatig te laat gereageerd en afspraken worden onvoldoende nagekomen, aldus de cultuurrelaties. Taken lijken te snel te worden neergelegd bij andere partijen, terwijl de cultuurrelaties van mening zijn dat de gemeente zelf ook verantwoordelijkheden heeft. De ambtenaren hebben niet altijd voldoende kennis over cultuur, wat de gemeente Haarlem als samenwerkingspartner minder professioneel maakt. De cultuurrelaties zien graag dat de gemeente Haarlem haar verantwoordelijkheid neemt door in de uitvoering geen steken te laten liggen.

“Mijn contacten met de gemeente lopen op zich goed, maar soms wordt er te laat of niet gereageerd of beloftes worden niet nagekomen.”
Cultuurrelatie – Kleine organisatie

“De wil vanuit de gemeente is er, maar het pakt niet altijd goed uit. Er zijn te veel strubbelingen tijdens projecten, er is te weinig overleg en ze leggen te veel bij ons neer, terwijl ik sommige dingen ook een taak van de gemeente vind.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“De ambtenaren hebben hart voor de zaak maar zijn niet altijd professioneel genoeg. De gemeente heeft te weinig kennis over kunst en cultuur in huis.”
Cultuurrelatie – middelgrote organisatie

“De werksfeer is goed maar de kennis en kunde is niet altijd voldoende.”
Cultuurrelatie – grote organisatie