Aangaan van dialoog, Nederland als gidsland op het gebied van bestuurlijke vernieuwing

Een ander platform waar het debat over bestuurlijke vernieuwing gevoerd wordt is het onafhankelijke platform NieuwBestuur waar het Nieuwe Besturen binnen Nederland wordt gepropageerd.

Wat het rapport volgens Camiel Vermeulen, betrokken aan NieuwBestuur aantoont, is dat “er een bijzondere combinatie nodig is in de bestuurskamer van moed & doorzettingsvermogen, heldere visie, verbinding kunnen maken, openstaan voor signalen van buitenaf en grote mate van zelfreflectie. Nederland zou op het gebied van het Nieuwe Besturen een gidsland kunnen zijn, omdat de Nederlandse handelsgeest en flexibiliteit van denken van nature in ons zit. Misschien dat niet iedereen kan veranderen, maar de bewustwording kan ook tot een verandering van rollen leiden, waarbij de nieuwe bestuurders een grotere invloed zouden kunnen krijgen t.o.v. de klassieke bestuurders.”

“NieuwBestuur herkent de trend dat veel bestuurders de wens hebben te veranderen, maar vaak niet weten waar aan te vangen. Het is een proces dat schakelt tussen binnen (intern, zelfreflectie, gedrag) en buiten (extern, reputatiemanagement, stakeholdervalue) en waarbij bestaande verdienmodellen en beloningssystemen onder de loep worden genomen. NieuwBestuur heeft dit beschreven in het NieuwBestuursmodel ®:

“De kwaliteit van Governance gaat niet alleen over de gewenste competenties en persoonskenmerken in de boardroom, maar tevens over diversiteit, authenticiteit en onderling vertrouwen & veiligheid in de boardroom. Ook de onderlinge gezagsverhoudingen zouden opnieuw onder de loep moeten worden genomen, om de belangen van de diverse stakeholders in de boardroom te behartigen; de rol van de CFO is nu vaak nog veel te bepalend binnen de bestuurskamers.“

“Het van buiten naar binnen en weer naar buiten principe, ziet NieuwBestuur op micro en op meso niveau, namelijk binnen de bestuurder zelf en zijn boardroom (micro) en binnen zijn organisatie en stakeholders(meso). Op meso niveau, zou de bestuurlijke vernieuwing moeten starten met de identificatie van de stakeholdergroep (informatie van buiten naar binnen halen), om daarna deze reputatiekenmerken te vertalen naar innovaties binnen de organisatie en als laatste de co-creatie op te starten met de stakeholders, op basis van wederkerigheid.”

“Over de gehele linie gesproken, onderbouwt dit rapport een trend dat op dit moment door de gehele maatschappij doorzingt; gebrek aan betrokkenheid bij de ‘zaak’, geen authentieke drijfveren, weinig ondernemerschap en ontbreken van zelfreflectie, gaan hand in hand met een verkramping van minder vertrouwen en meer regels, meer gedragscodes, meer wetgeving, etc…”

 

NieuwBestuur