De BHRM Boardroom cultuurscan

Uit het Nationale Reputatieonderzoek is hét nieuwe profiel voor de optimale samenstelling van de boardroom van de toekomst gekomen. In hoeverre voldoet uw bestuurskamer aan de juiste mix van competenties en persoonskenmerken? Met de BHRM boardroom cultuurscan maken wij de kansen en valkuilen van uw eigen bestuur inzichtelijk en vergelijken die met het gemiddelde profiel van de bestuurlijke elite in Nederland.

De toon aan de top is bepalend voor de reputatie van de hele organisatie

Uit het Nationale Reputatieonderzoek onder de bestuurlijke elite 2014 is gebleken dat er twee soorten bestuursstijlen te ontdekken zijn binnen iedere bestuurskamer; de ‘klassieke bestuursstijl’ en de ‘nieuwe bestuursstijl’. Beide bestuursstijlen zijn nodig binnen uw bestuur omdat ze ieder hun sterke punten meebrengen in de besluitvorming. Uit het reputatieonderzoek is echter duidelijk naar voren gekomen dat een evenwichtige samenstelling van persoonskenmerken en competenties de kans op reputatieschade aanzienlijk verkleint. Dit komt doordat bepaalde persoonskenmerken en gedragskenmerken de boventoon kunnen gaan voeren waardoor het openstaan voor signalen en de verbinding met de buitenwereld kan verminderen. Een juiste verhouding in de samenstelling van het bestuur zorgt voor een evenwichtige aansturing van de organisatie waarbij voldoende ruimte is voor innovatie, zelfreflectie en transparantie.

Inzicht in de krachten en blinde vlekken binnen uw bestuur

De BHRM Boardroom Cultuurscan wordt uitgevoerd onder het gehele bestuur; raad van commissarissen, raad van bestuur (en eventueel seniormanagement). Het onderzoek wordt met behoud van anonimiteit uitgevoerd door middel van face-to-face interviews en/of persoonlijke interviews. Wij brengen de samenstelling van uw bestuurskamers overzichtelijk in beeld gelet op het gedrag en de competenties. Dit wordt vergeleken met onder andere de benchmark voor goed bestuur zoals is vastgesteld door 80 topbestuurders én uw eigen wensen voor de organisatie. Zo krijgt u een helder overzicht over welke ’toon’ momenteel overheerst binnen uw bestuurskamer. Waar zitten de krachten en valkuilen van dit bestuur? En wat moet er gebeuren om optimaal vertrouwen te genereren, zowel binnen de bestuurskamer als daar buiten?

BHRM Boardroom Cultuurscan in het kort:

  • Resultaat: helder inzicht in de samenstelling van het bestuur gebenchmarkt met het gemiddelde profiel voor ‘goed bestuur’ en de mate van de aansluiting van de boardroomcultuur bij de wensen van de organisatie.
  • Respondenten: gehele bestuur en seniormanagement
  • Te verkrijgen inzicht: samenstelling van gedrag en competenties binnen het bestuur. Welke toon overheerst en welk gedrag mist voor een evenwichtige samenstelling van ‘goed bestuur’?
  • Onderzoeksduur: 2 maanden
  • Methode van onderzoek: Telefonisch en/of face-to-face interviews
  • Welke persoonskenmerken en gedragscomponenten zijn momenteel ondervertegenwoordigd in relatie tot de gewenste toon aan de top?
  • Inzetbaar voor: vaststellen profiel voor nieuw bestuurslid, reputatiekansen en afbreukrisico voor het bestuur meten.

Wilt u meer informatie over de Boardroom Cultuurscan? Neem dan contact op met ons via 023 – 528 10 40 of mail naar info@bhrm.nl

 

Wilt u meer weten over..


HET BHRM GOVERNANCE REPUTATIEONDERZOEK

balans

De reputatie van uw organisatie en de reputatie van uw bestuurskamer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom biedt Bureau Hofkes als enige bureau in Nederland een stakeholderreputatieonderzoek op governanceniveau aan. Met dit reputatieonderzoek worden de directe stakeholders van het bestuur op seniormanagementniveau geïnterviewd.

Lees meer >>>


BHRM Boardroom training

Financials-1051x340Om tot een succesvol reputatiemanagementbeleid te komen heeft het hoger management/bestuur eerst de benodigde kennis nodig over reputatiemanagement en stakeholderengagement. BHRM stelt daarom voor te starten met het organiseren van een kennissessie voor het bestuur en het hoger management van uw organisatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Telefoon: 023 – 528 10 40
E-mail: info@bhrm.nl