Verduurzaming doe je samen, niet alleen

De gemeente Haarlem en de duurzame initiatieven werken samen om de doelstelling; Haarlem klimaatneutraal in 2030 te realiseren. Zowel de gemeente als de duurzame initiatieven hebben dezelfde visie als het gaat om de verduurzaming van de stad. Echter, over het plan van aanpak en de geloofwaardigheid van deze doelstelling zijn de meningen verdeeld.
Het formuleren van ambitieuze doelstellingen door de gemeente Haarlem wordt door de duurzaamheidsrelaties gezien als vooruitstrevend. Wat de duurzaamheidsrelaties minder vooruitstrevend vinden, is de manier waarop er invulling wordt gegeven aan deze doelstelling. Het formuleren van een ambitie is een begin. Het wordt echter pas geloofwaardig wanneer de gemeente ook financieel investeert, een concreet stappenplan ontwikkelt, genoeg specifieke kennis in huis heeft en grensverleggend durft te zijn. Daar is nu onvoldoende sprake van, aldus de duurzaamheidsrelaties. Het streven van de gemeente Haarlem om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid is daarom ook niet realistisch. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente Haarlem. Uiteindelijk leidt het gebrek aan geloofwaardigheid tot minder verbinding met de duurzame initiatieven. Op die manier wordt de doelstelling ‘Haarlem klimaatneutraal in 2030’ niet gehaald.
De duurzame initiatieven geven de gemeente Haarlem het advies om samenwerkingen en allianties met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam aan te gaan voor het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak. Haal het wedstrijdelement weg, verduurzaming doe je samen.

Bedreiging: Geen concreet plan van aanpak ontwikkelen in co-creatie met stakeholders leidt tot onvoldoende draagvlak voor verduurzaming van de stad Haarlem, waardoor de doelstellingen niet worden behaald.