Berichten

The Optimist

Bureau Hofkes gasthoofdredacteur themanummer van The Optimist

Het toonaangevende tijdschrift The Optimist publiceert op 19 juni 2020 het themanummer Leiderschap & Richting. Mildred Hofkes van Bureau Hofkes is gasthoofdredacteur. De vraag die centraal staat in dit nummer: “De coronacrisis heeft een drastische impact op ons dagelijks leven. Iedereen wordt geconfronteerd met een andere manier van werken en leven. Wordt het nooit meer hetzelfde? Gaan we van onzekerheid naar blijvende systeemverandering? Kortom, hoe gaan we om met de nieuwe werkelijkheid en wie gaan de kar trekken?

Burea Hofkes - Preview The Optimist-

Mildred Hofkes vraagt o.a. aan de volgende bestuurders/leiders hoe ze de gekantelde realiteit van vandaag zien. Hoe kunnen we het goede behouden van wat we nu ervaren?

 • Boudewijn Poelman – oprichter Goede Doelen Loterijen en lid RvB Novamedia
 • Koen Overtoom – CEO Port of Amsterdam
 • Mariette Hamer – voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
 • Jan Peter Balkenende – voormalig premier, hoogleraar en senior adviseur EY
 • Bram Schot – voormalig CEO Audi en voormlaig bestuurslid Volkswagen Group
 • Anita Tamming – oprichter LAB voor leiders, auteur van De leider ben je zelf

Heeft u een vraag voor een van hen? Mail het voor 10 mei 2020 naar redactie@theoptimist.nl.

Stakeholderonderzoek – onderwijsinstelling Saks De Driemaster

Stakeholderonderzoek brengt positieve beweging op gang voor de onderwijsinstelling SaKs De Driemaster

Ons voornaamste doel is de kinderen echt een goede toekomst te geven. Daar werken we elke dag aan. De Methode Hofkes heeft ons geholpen om vanuit het perspectief van de ouders, kinderen en onderwijspartners inzichtelijk te maken dat er veel draagvlak is voor onze vernieuwende Methode van Onderwijs! Voor de inspectie betekent het een extra plus voor de indicator ‘verantwoording en dialoog’.”
– Helma van der Hoorn (Bestuursvoorzitter SaKs) –

BHRM heeft zich gespecialiseerd in de reputatie-stakeholderonderzoek binnen het onderwijs. Hieronder volgt een praktijkvoorbeeld van de positieve impact die dat kan opleveren voor een school of onderwijsinstelling. Lees ook de handout die Saks/Driemaster zelf maakte naar aanleiding van de resultaten van het reputatieonderzoek met de vraag: “Wat is goed onderwijs, en wie bepaalt dat?”

Aanleiding stakeholder-reputatieonderzoek 

Zo’n acht jaar geleden was het niet leuk toen de Inspectie van het Onderwijs langskwam bij de basisschool de Driemaster in Alkmaar. Er kwam stevige kritiek vanuit de Inspectie op het onderwijs. ‘En achteraf gezien terecht’, zegt Bianca Boerlage, schoolleiding en leerkracht groep 1/2 bij de Driemaster. ‘Sindsdien is er veel positief veranderd’.

De Driemaster en SaKs zijn ervan overtuigd dat de vernieuwing in het onderwijs een goede beweging is.  Maar er is wel behoefte aan een externe maatstaf om te leren wat het draagvlak is en hoe het nog beter kan.

Helma van der Hoorn, bestuurs-voorzitter van de overkoepelende scholengemeenschap Saks, geeft sturing aan 11 basisscholen met circa 4000 leerlingen in Alkmaar en omgeving, waaronder de Driemaster. Zij meldt: “Ik wist dat we op de Driemaster goed bezig waren. Ik zocht naar een alternatieve manier om dat ook inzichtelijk te maken. Daarvoor kwam ik uit bij onderzoeksbureau Bureau Hofkes in Haarlem”. BHRM Stakeholder en Reputatieonderzoek is in 2006 opgericht door Mildred Hofkes. Het uitgangspunt van de Methode Hofkes is dat niet de zender de kwaliteit van de verbinding bepaalt maar de ontvanger.

Onderzoek met persoonlijke opzet 

Met de methode Hofkes wordt de ‘ervaring van de buitenwereld naar binnengehaald’. Diverse groepen stakeholders wordt gevraagd in hun eigen taal feedback te geven op de onderwijsorganisatie. Zo wordt niet alleen de huidige situatie in kaart gebracht, maar ook de gewenste situatie én wat eventuele barrières kunnen zijn om tot die gewenste situatie te komen.

BHRM heeft de volgende 3 onderzoeks-groepen persoonlijk of telefonisch geïnterviewd:

 • Ouders van groep 1 tot en met 8
 • Kinderen van groep 1 tot en met 8
 • Onderwijspartners in het basisonderwijs én voortgezet onderwijs

Veel draagvlak 

De Driemaster kreeg een zeer hoge score van 85 op de Reputatiebarometer. Uit het BHRM stakeholder-reputatieonderzoek komt naar voren dat er veel draagvlak is onder ouders, kinderen en onderwijspartners voor de vernieuwende methode van onderwijs van de Driemaster.  Voor een samenvatting van de resultaten zie ook de Stakeholder ScoreCard en de BHRM Verbindingskaart die de leerkrachten gebruiken in de klas.

Figuur 1: BHRM Stakeholder ScoreCard met draagvlak score en reputatiebarometer.
(Klik op de foto om te vergroten)

Alternatieve vorm van bestuurlijke verantwoording

Op bestuurlijk niveau was het stakeholderonderzoek een belangrijk alternatief verantwoordingsinstrument richting Onderwijsinspectie. “Omdat de Driemaster vooruitloopt op de troepen, moet je wel een verhaal hebben richting de Inspectie. Daarom heb ik proactief de Inspectie gevraagd de Driemaster te beoordelen op de kwaliteitsindicatoren die de Inspectie hanteert. Het onderzoek van BHRM heeft daarbij geholpen om ons externe draagvlak inzichtelijk te maken, omdat het was opgesteld vanuit de ‘ontvanger” geeft Helma van der Hoorn aan.

“Omdat de Driemaster vooruitloopt op de troepen, moet je wel een verhaal hebben richting de Inspectie. Daarom heb ik proactief de Inspectie gevraagd de Driemaster te beoordelen op de kwaliteitsindicatoren die de Inspectie hanteert. Het onderzoek van Bureau Hofkes heeft daarbij geholpen om ons externe draagvlak inzichtelijk te maken, omdat het was opgesteld vanuit de ‘ontvanger’.” – Helma van der Hoorn

De Inspectie waardeert de Driemaster als goede school én is geïnspireerd

Nadat de Driemaster was voorgedragen als goede school heeft de Inspectie de school beoordeeld op kwaliteits-indicatoren. Om het predicaat goede school te krijgen moet op minimaal drie van de vijf indicatoren goed worden gescoord. De Driemaster scoorde op alle vijf de indicatoren goed. “Op een aantal indicatoren zoals het didactisch handelen is de school echt met ‘vlag en wimpel’ geslaagd.” vertelt Helma van der Hoorn. Opvallend was dat dezelfde kritische inspecteur die acht jaar geleden niet zo blij was met de Driemaster nu deze goede beoordeling heeft gegeven.

Verder is de CITO eindtoets opnieuw voldoende gescoord. De Driemaster meet daarnaast ook veel zelf en heeft eigen indicatoren om te meten hoe het met leerlingen gaat. Uiteindelijk gaat het voor de school niet over de CITO scores zelf, maar hoe de leerlingen zich ontwikkelen. “We zullen altijd naar die eindscores kijken, maar niet als einddoel.” benadrukt de bestuursvoorzitter.

Helma van der Hoorn heeft als bestuurder regelmatig gesprekken gehad met de Inspectie over de vernieuwing in het onderwijs dat SaKs en de Driemaster hebben doorgevoerd. De directeur van de Inspectie gaf aan dat het vernieuwende onderwijs van de Driemaster de Inspectie op nieuwe ideeën heeft gebracht en dat hij het inspirerend vond. Helma van der Hoorn zegt vol enthousiasme: “Daar word ik erg gelukkig van, als je de Inspectie aan het denken zet en zelfs inspireert!”.

 Conclusie: de positieve impact van stakeholderonderzoek in het onderwijs

Al met al heeft de vernieuwing van de Driemaster mooie resultaten opgeleverd die via de stakeholders in het BHRM stakeholderonderzoek naar voren komen en waarover de Inspectie zeer te spreken is. De Driemaster is erg blij hiermee en blijft zeer bevlogen.

——————————————————————————————————

Het effect van BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek

Het BHRM stakeholderonderzoek heeft voor De Driemaster en de overkoepelende scholengemeenschap Saks veel opgeleverd. Zo heeft het stakeholderonderzoek een functie gehad als

 1.  Strategisch instrument,
 2. Dient het als input voor gesprekken met docenten en ouders
 3. Is het een verantwoordingsinstrument naar de Inspectie van Onderwijs.

Figuur 2: BHRM Verbindingskaarten voor onderwijsinstelling SaKs met concrete tips voor het realiseren van nog meer verbinding. (Klik op de foto om te vergroten)

1) Input strategisch plan

Anne Bruggeman, directeur bij de Driemaster: “Het BHRM stakeholderonderzoek vormt de basis voor ons nieuwe 4 jarige strategieplan. Het is fijn om dan je visie bevestigd te zien en te merken dat er veel draagvlak is bij de stakeholders. Op basis van de resultaten van het stakeholderonderzoek kunnen we onze strategie verder verfijnen.”.

2) Basis voor panelgesprekken met ouders

Bianca Boerlage: “De docenten vonden de resultaten uit het onderzoek heel herkenbaar. Ze werden daardoor geprikkeld om nog meer de talenten van de kinderen te ontdekken en te ontwikkelen”. Het stakeholder- onderzoek wordt gebruikt bij diverse panelgesprekken met ouders, het onderzoek is daarbij vaak leidend voor de onderwerpkeuze.

Bianca Boerlage: “We hebben twee tot drie panelgesprekken per jaar. Uit de verbindingskaart van het stakeholderonderzoek halen we nieuwe onderwerpen. Zo is er een speciale avond geweest over de aansluiting van de Driemaster op het Voortgezet Onderwijs. De ouders waren na deze avond nog meer overtuigd geraakt van het beleid van de Driemaster en dat hun kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan”. Anne Bruggeman vult aan dat het belangrijk is dat leerlingen goed op de aansluiting met het Voortgezet Onderwijs worden voorbereid: “We geven leerlingen een stevige rugzak met zelfredzaamheid mee.”

3) Als verantwoording naar Schoolinspectie

Het stakeholderonderzoek heeft niet alleen input gegeven voor de school voor de strategie en de panelgesprekken met ouders, maar was ook zeer bruikbaar als verantwoording richting de Onderwijsinspectie. Zeker omdat De Driemaster bij de Inspectie werd voorgedragen voor de ‘waardering Goed’. Dat kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De Schoolinspectie gaat dan vervolgens op basis van haar criteria na of de school daadwerkelijk deze ‘waardering Goed’ verdient.

Anne Bruggeman: “Om voor de waardering van een goede school in aanmerking te komen moet je eerst voor de Inspectie een zelfevaluatie schrijven. Daarbij was het stakeholder-onderzoek een goede maatstaf”.

Ook op bestuurlijk niveau was het stakeholderonderzoek een belangrijk alternatief verantwoordingsinstrument richting Inspectie.

Wilt u meer informatie over de Methode Hofkes voor uw onderwijsinstelling?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

 

Topbestuurders postcast circulair leiderschap

Topbestuurders centraal in podcastreeks over Circulair Leiderschap en het Stakeholdermodel

Podcast met topbestuurders over het stakeholdermodel

NieuwBestuur, de zusterorganisatie van Bureau Hofkes, is het kennisplatform over nieuwe vormen van circulair besturen. Sinds 2018 maakt NieuwBestuur de podcastreeks  Dutch Circular Leadership. In deze podcastreeks komen topbestuurders aan het woord over het stakeholdermodel en circulair besturen.  Deze bestuurders hebben de beweging van lineair naar circulair besturen succesvol ingezet. Met wisselende columns van onder meer cabaretier Vincent Bijlo en Mark van Baal (FollowThis). De podcast-reeks wordt gepresenteerd door Glenn van der Burg (programmamaker) en Mildred Hofkes (oprichter Bureau Hofkes en NieuwBestuur) en is te beluisteren op de zakenzender New Business Radio.

Bestuurders zoals Feike Sijbesma (thans Corona-gezant, voormalig CEO DSM), Frans van Houten (CEO Philips), Arnoud Boot (Professor Financiele Markten), Jan Peter Balkenende (voormalig premier), Diana Monissen (Prinses Maxima Centrum), Jeroen de Haas (voormalig CEO Eneco), Koen Overtoom (CEO Havenbedrijf Amsterdam) en Volkert Engelsman (CEO Eosta) staan centraal in de podcast reeks Dutch Circular Leadership
NieuwBestuur Dutch Circular Leadership

 

Mildred Hofkes: ”Bestuurders zijn de vormgevers van onze maatschappij. Als zij bewegen richting circulaire bestuursvormen, dan beweegt onze hele maatschappij mee. Wij interviewen topbestuurders uit verschillende sectoren, op zoek naar de puzzelstukjes van het circulair besturen” (op de foto van links naar rechts, Sven Jense (Ocean Cleanup Now), Mildred Hofkes, Glenn van den Burg (programmamaker), Koen Overtoom (CEO Havenbedrijf Amsterdam) en Jeroen de Haas (Voormalig topman Eneco).

De blauwdruk van circulair besturen en het stakeholdermodel

Het podcastprogramma speelt in op de wereldwijde transitie, waarin het tijdperk van gebruiken en weggooien en van lineaire groei eindig is. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair besturen is ingezet. Voor deze transitie is ook een nieuwe manier van leiderschap nodig en een nieuw stakeholdermodel. Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen eruitzien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers en de game-changers binnen Nederland?

Per podcast-uitzending een nieuw puzzelstukje

‘NieuwBestuur – Dutch Circular Leadership’ is een initiatief van Mildred Hofkes, die door jarenlang onderzoek onder bestuurders in combinatie met relevante praktijkervaring in reputatie- en stakeholderonderzoek een nieuwe kijk op besturen heeft ontwikkeld.

Zelf meepraten over het circulaire besturen binnen je eigen organisatie?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!