De 6 stappen van het BHRM stakeholder-reputatieonderzoek

Bureau Hofkes is gespecialiseerd in stakeholdermanagement en stakeholderengagement op strategisch niveau. Stakeholder onderzoek bestaat bij ons uit de volgende 6 stappen:

Stap 1: Bepalen stakeholder groepen

Ieder stakeholder reputatie onderzoek begint met een interne analyse. Aan de hand van diepte interviews met 5/6 sleutelfiguren binnen de organisatie brengen we de gewenste reputatie van de organisatie in kaart aan de hand van het Reputatiebarometer® model. Vervolgens bepalen wij met u de belangrijkste stakeholdergroepen voor de blik van buiten naar binnen. Dit kan per organisatie verschillend zijn. Voorbeelden van stakeholdergroepen zijn:

  • Klanten
  • Strategische partners
  • Medewerkers
  • Overheid/politiek
  • Aandeelhouders/financiers
  • Leveranciers
  • Media
  • NGO’s/maatschappelijke organisaties
  • Toekomstige werknemers
  • Etc….
Stap 2: Specifieke vragenlijsten en interviews per stakeholdergroep met de Methode Hofkes®

Bureau Hofkes nodigt uw stakeholders uit voor persoonlijke telefonische interviews (of face-to-face gesprekken). Door specifieke vragen te stellen aan de hand van de Methode Hofkes® meten wij voor u per stakeholdergroep de reputatiewaarde. Deze waarde geeft inzicht in hoeverre de betreffende stakeholdergroep zich verbonden voelt met uw organisatie en waarom. Deze meting geeft u belangrijke inzichten over het maatschappelijke draagvlak van de organisatie vanuit verschillend stakeholderperspectief.

Stap 3: Filter de juiste signalen van buiten naar binnen

BHRM Reputatieonderzoek geeft u objectief inzicht in de werkelijke ervaring van de stakeholders met uw organisatie. Het filteren van de juiste signalen is essentieel. Bureau Hofkes (BHRM) heeft ruim 15 jaar ervaring opgedaan in het onderscheiden van schijnfeedback en echte feedback. U krijgt zo belangrijke strategische informatie over hoe u de betrokkenheid van uw stakeholders bij uw organisatie (verder) kunt verbeteren.

Stap 4: Uw reputatiescore op de BHRM Reputatiebarometer®

Per stakeholdergroep ontvangt u een reputatie-score. U krijgt daarmee inzicht in de reputatiewaarden die voor die specifieke groep belangrijk zijn. De vijf belangrijkste reputatiekenmerken per stakeholdergroep worden inzichtelijk gemaakt op het stakeholderdashboard en vormen uiteindelijke de score op de BHRM Reputatiebarometer®. U krijgt zo inzicht in het draagvlak van de organisatie per stakeholdergroep.Per stakeholdergroep ontvangt u tevens een heldere analyse van de krachten en blinde vlekken.

Stap 5: Overzichtelijk adviesrapport

U krijgt advies op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau waarmee u het stakeholderbeleid verder kunt aanscherpen. U ontvangt daarbij een overzichtelijk stappenplan over hoe u de reputatie en positie van de organisatie kunt verbeteren. De tips en adviezen zijn concreet en direct toepasbaar binnen de organisatie.

Het stakeholderreputatie­ onderzoek van Bureau Hofkes heeft ons veel gebracht. Hoe
je naar jezelf kijkt en hoe de buitenwereld tegen je aan kijkt, kan verschillend zijn. Het is waardevol om daar inzicht in te krijgen.

Mede door hun analyse en adviezen hebben we belangrijke strategische stappen gezet in relatie tot de energietransitie.

Koen Overtoom
CEO Port of Amsterdam

Stap 6: Uw reputatie en stakeholderengagement door de jaren heen

Door één tot tweejaarlijkse vervolgonderzoek kunt u op het stakeholderdashboard bijhouden in hoeverre de score op de BHRM Reputatiebarometer® is verbeterd. In de tussenperiode werkt u actief aan de stakeholderdialoog, zowel intern als extern. Zo bouwt u aan een robuuste stakeholdernetwerk op basis van draagvlak en wederkerigheid.

Klik hier voor stakeholder onderzoek met de Methode Hofkes 

Klik hier voor de brochure waarin de stappen van stakeholders-reputatieonderzoek Methode Hofkes worden uitgelegd.

Meer informatie en direct beginnen?

Wilt u meer informatie over de Methode Hofkes voor uw organisatie of direct aan de slag.
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl. We staan u graag te woord!